Pieniądze już czekają!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do zakupu i montażu urządzeń służących do pozyskiwania energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Dotację można otrzymać w ramach Programu „Prosument Opolski”. Budżet Programu to 2 mln zł.
monety
 
Wsparciem objęte są inwestycje, które realizowane będą w istniejących lub będących w budowie jednorodzinnych lub wielorodzinnych budynkach oraz lokali mieszkalnych. Beneficjentami dofinansowania mogą być osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.
 
Kwota dotacji wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych na jeden budynek/lokal mieszkalny, jednak nie może przekroczyć 15 tys. zł dla osób fizycznych i 45 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych (w przypadku instalacji wykorzystujących jedno odnawialne źródło energii) oraz odpowiednio 30 tys. zł i 90 tys. zł – w sytuacji instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła.
 
Nabór wniosków prowadzony jest od 1 grudnia 2014 r. w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.
 
Na podstawie: www.wfosigw.opole.pl

Partner Portalu

Partner Portalu