Pieniądze czekają!

Projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, instalacji w nich energooszczędnych i ekologicznych źródeł ciepła lub energii elektrycznej oraz wymiany lub modernizacji węzłów ciepła mają szansę na dofinansowanie. 7 lipca br. wystartował nabór wniosków o dotację tego typu inwestycji. Nabór prowadzony jest w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
 

Do wykorzystania z funduszy EOG jest ponad 14,9 mln zł. O pomoc finansową mogą ubiegać się podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne, ale realizujące zadania publiczne.

 

Wnioski można składać do 15 września br. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Na podstawie: www.mos.gov.pl

 

Partner Portalu

Partner Portalu