opłacalność instalacji fotowoltaicznych

PAS: obniży się opłacalność instalacji fotowoltaicznych

Analiza przygotowana na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) pokazuje, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych w naszych domach drastycznie się obniży jeśli w życie wejdzie propozycja nowych przepisów przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Wejście w życie tych regulacji sprawi, że nowe instalacje spłacą się dopiero po… kilkunastu latach – podkreśla PAS i dodaje, że to przepis na zdławienie dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki i pozbawienie obywateli dostępu do taniego prądu.

Propozycja rządowa to obniżona opłacalność instalacji fotowoltaicznych

Doktor Jan Rączka, były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, przygotował analizę, w której policzył opłacalność instalacji fotowoltaicznych. W swoich rachubach wziął pod uwagę cztery scenariusze: obecny system wsparcia, projekt poselski autorstwa Jadwigi Emilewicz, nową propozycję MKiŚ oraz propozycję społeczną. Okazuje się, że najmniej korzystny dla prosumenta, czyli producenta własnego prądu, jest projekt rządowy. Według niej inwestycja w fotowoltaikę spłaci się dopiero po 16 latach (w przypadku jednego z dostawców energii). To najgorsza z opcji – zaznacza PAS i dodaje, że u innych dostawców energii nie będzie wiele lepiej – czas zwrotu waha się od 12,5 do 14,5 roku. Dla porównania: w obecnym systemie wsparcia instalacja zwraca się w okresie od 6,5 do 9,5 roku.

Analiza jaką przygotowaliśmy pokazuje, że przedstawiona przez Ministerstwo Klimatu propozycja zaszkodzi prosumentowi i, wbrew temu co twierdzi Ministerstwo, zaszkodzi obywatelom produkującym własny prąd. W obliczu rosnących cen energii działanie na szkodę obywateli poprzez zmniejszenie opłacalności ich inwestycji w fotowoltaikę jest zupełnie niezrozumiałe. Apeluję do ministra o odłożenie zaproponowanych zmian i spokojne przygotowanie rozwiązań, które będą uwzględniać interesy obywateli – powiedział Andrzej Guła, lider PAS.

Obniżona opłacalność instalacji fotowoltaicznych to nie koniec mankamentów

Obniżona opłacalność instalacji fotowoltaicznych, to nie jedyny mankament propozycji rządowej. W opracowanej analizie dr Rączka podkreśla inne niekorzystne czynniki, które utrudnią rozwój domowej fotowoltaiki. Jest wśród nich bardzo zły moment na zmianę systemu rozliczeń energii elektrycznej. Inwestycja we własną instalację fotowoltaiczną może być skutecznym antidotum na bardzo wysokie ceny energii elektrycznej i innych nośników energii. One rosną gwałtownie od początku 2021 r. Ceny hurtowe energii elektrycznej w rocznych kontraktach terminowych wzrosły o 70% między wrześniem 2020 r a wrześniem 2021 r. – wskazuje PAS.

Przyszłych prosumentów zaskoczono zmianą systemu rozliczeń – uważa PAS i dodaje, że przez wiele lat rząd zachęcał gospodarstwa domowe do aktywności w tym obszarze. Nawet jeżeli zmiany mają nastąpić, to z odpowiednio długim vocatio legis, liczonym raczej w latach niż w miesiącach – dodaje organizacja.

Rząd powinien redukować niepewność

Polski Alarm Smogowy zaznacza, że w rządowym pomyśle na fotowoltaikę obywatel będzie handlował wyprodukowaną przez siebie energią i skazany będzie na wahania na rynku cen energii. Zwiększy to ryzyko inwestycyjne, ponieważ gospodarstwa domowe nie są w stanie przewidzieć, jak będą kształtowały się ceny prądu w najbliższych latach. Organizacja podkreśla, że niepewność nie sprzyja inwestycjom, a rząd swoimi działaniami powinien redukować niepewność, a nie ją potęgować.

„Dlatego pomysły na przebudowę rynku prosumenta powinny być przemyślane, dopracowane, a reforma stabilna w długim horyzoncie. Należy ją odłożyć do momentu uruchomienia krajowej platformy wymiany danych. Reforma systemu rozliczeń prosumentów jest konieczna. Trzeba odciążyć Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, pozyskać zasoby elastyczności do bilansowania Krajowego Systemu Energetycznego oraz wdrożyć dyrektywę unijną dotyczącą rynku energii elektrycznej” – podsumowuje PAS.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner merytoryczny

reklama

 

partner merytoryczny