Panele fotowoltaiczne na wodzie

Panele fotowoltaiczne na wodzie – Energa wdraża technologię

Grupa Energa podkreśla, że wdraża innowacyjną technologię optymalizującą wytwarzanie zielonej energii. Technologia polega na instalowaniu paneli fotowoltaicznych na wodzie.

Wykonawcą instalacji jest Energa OZE, a w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pn. „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce” spółka złożyła wniosek o wsparcie na realizację wspomnianej inwestycji.

Panele fotowoltaiczne na wodzie – testy potwierdziły skuteczność technologii

Spółka Energa OZE postanowiła sprawdzić potencjał rozwiązania jakim są pływające panele fotowoltaiczne na zbiorniku wodnym. Pilotaż został wykonany na niewielkiej instalacji o mocy zaledwie kilku kW. Testy miały potwierdzić lub obalić tezę, że w polskich warunkach klimatycznych przeniesienie paneli fotowoltaicznych na wodę spowoduje zwiększenie wolumenu wytwarzanej energii z odnawialnych jej źródeł (OZE). Pilotaż, którego celem było zbadanie wpływu zmieniających się warunków pogodowych na produktywność paneli, trwał dwanaście miesięcy i zakończył się sukcesem. Wersja testowa pływających paneli potwierdziła, że zastosowanie tej technologii w polskich warunkach pozwala zwiększyć ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, pomimo tego, że warunki atmosferyczne w naszym kraju różnią się znacznie od regionów, w których fotowoltaika na wodzie była dotąd stosowana – m.in. w Chinach, Korei Południowej czy Japonii.

Energa dodaje również, że panele na wodzie rozwiązują problemy typowe dla fotowoltaiki. Chodzi m.in. o wzrost temperatury ogniw oraz zabrudzenia osadzające się na ich powierzchni. Umieszczenie instalacji na wodzie pozwala na lepsze chłodzenie modułów PV, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie ich sprawności. Ponadto, nad zbiornikami wodnymi unosi się o wiele mniej kurzu i pyłów. Dzięki temu, moduły w mniejszym stopniu ulegają zabrudzeniu.

Będzie wsparcie na panele fotowoltaiczne na wodzie

Aktualnie prowadzonych jest w Polsce wiele inwestycji w lądowe farmy fotowoltaiczne. Jednakże, zapoczątkowane przez nas zagospodarowanie zbiorników wodnych otwiera nowe możliwości na zwiększenie produkcji energii odnawialnej w miksie energetycznym. Grupa Energa po raz kolejny wytycza nowy trend w krajowej energetyce. Złożeniem wniosku do NFOŚiGW rozpoczęliśmy pierwszy etap wdrażania innowacyjnej instalacji PV na wodzie. W sierpniu ubiegłego roku zapowiadaliśmy, że jeśli wyniki pilotażu będą satysfakcjonujące, to przystąpimy do realizacji tego projektu na większą skalę. I teraz dotrzymujemy słowa. To już kolejna innowacja w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, której jesteśmy pionierami na skalę krajową – mówi Grzegorz Ksepko, prezes Grupy Energa.

Zarząd spółki Energa OZE złożył wniosek do NFOŚiGW o wsparcie w ramach programu „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce”. Pozwoli to na skorzystanie z preferencyjnej pożyczki, która będzie stanowić dźwignię finansową, co, z kolei dodatkowo korzystnie wpłynie na rentowność planowanej inwestycji – tłumaczy Energa

Złożyliśmy wniosek w ramach fazy „W” – czyli wdrożenia innowacyjnego rozwiązania w polskiej gospodarce. Planowana inwestycja pływającej instalacji fotowoltaicznej powstanie na zbiorniku wodnym w miejscowości Łapino – tam gdzie odbywał się pilotaż. Moc zainstalowana planowanej inwestycji będzie wynosić ok. 0,5 MW. W najbliższym czasie planowane jest zaimplementowanie wypracowanej technologii na kolejnych zbiornikach wodnych. W szczególności atrakcyjnym jest wykorzystanie potencjału zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenach pokopalnianych. Przyczyni się to w znacznym stopniu do rekultywacji tychże terenów – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa OZE.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę Energa

fot. Grupa Energa

partner merytoryczny