Pakiet prosumencki dla przedsiębiorców

Pakiet prosumencki dla przedsiębiorców czeka na rozpatrzenie przez rząd

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) informuje, że na rozpatrzenie przez rząd czeka pakiet prosumencki. Jak zaznacza resort w myśl pakietu przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki – rozliczać w korzystnym systemie opustów. Pakiet prosumencki zawarty został w projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych żródłach energii (OZE). Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Energii (ME).

Jak zaznacza MPiT, projekt zyskał już akceptację Stałego Komitetu Rady Ministrów i czeka na rozpatrzenie przez rząd.

Według informacji MPiT, pakiet prosumencki powstał w wyniku prac Międzyresortowego Zespołu ds. Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE. Prace Zespołu prowadzone były pod przewodnictwem Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Stanowi on pierwszą część zmian przygotowanych przez ten zespół.

Przyznanie przedsiębiorcom statusu prosumenta ma, w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w zakresie prowadzenia inwestycji w dziedzinie wykorzystania fotowoltaiki, umożliwić im obniżenie kosztów pozyskania energii. Jak zapowiada MPiT, mają się do tego przyczynić także stosowne instrumenty finansowe, wspierające zakup mikroinstalacji.

Pakiet prosumencki dla przedsiębiorców – założenia

Pakiet prosumencki zakłada wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej”. Miałaby ona objąć przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Zgodnie z proponowanym pakietem prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW).

W założeniach pakietu jest także objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie odbierać je, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.

Rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych to kolejny element pakietu. Ma to umożliwić korzystanie z wyprodukowanej przez prosumentów energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców.

Proponowany pakiet przewiduje zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra ds. gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego. Akt ten powinien określić szczegółowe zasady i procedurę przyłączania mikroinstalacji należących do prosumentów do sieci. Jednocześnie powinien on wskazać zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami.

Jak podaje MPiT, pakiet prosumencki ma zakładać także rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW. Ma także dać możliwość lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Jednocześnie resort przedsiębiorczości wskazuje, że w planach jest także wprowadzenie dalszych ułatwień. Mają one na celu rozwój energetyki obywatelskiej, rozpowszechnienie inwestycji w OZE i zwiększenie udziału prosumenckich OZE w bilansie energetycznym Polski.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny