OZE ze wsparciem w czterech gminach

OZE ze wsparciem w czterech gminach

Gminy Przesmyki, Korczew, Paprotnia oraz Repki wzbogacą się o instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

W ramach dofinansowanego projektu zamontowanych zostanie 1076 instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Instalacje OZE mają zastąpić tradycyjne źródła energii.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał niemal 7,8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO).

OZE ze wsparciem w czterech gminach woj. mazowieckiego

Beneficjentem projektu pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II” jest gmina Przesmyki.
Jak zaznacza UMWM, gospodarstwa wiejskie nadal wykorzystują konwencjonalne źródła energii, takie jak: węgiel, gaz lub drewno. Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych ma znacząco ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Dofinansowana inwestycja zostanie zrealizowana w partnerstwie gminy Przesmyki, która jest beneficjentem wsparcia, z gminami Korczew, Paprotnia i Repki.

Projekt obejmuje zakup i montaż 1076 instalacji OZE. Panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną w 347 gospodarstwach domowych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub na gruncie. W tego typu instalacje OZE zostaną wyposażone także cztery obiekty użyteczności publicznej. Z kolei mieszkańcy 725 budynków prywatnych staną się właścicielami kolektorów słonecznych. Urządzenia te zostaną zamontowane na dachach lub elewacjach budynków. Zostaną one wyposażone w system zapewniający ciągłość pracy instalacji oraz niezbędną armaturę.

Projekt zakłada również akcję edukacyjno-ekologiczną dla mieszkańców. W prasie regionalnej pojawią się dwa artykuły promujące znaczenie odnawialnych źródeł energii, a także zachęcające do korzystania z dofinansowania inwestycji w OZE. W największych szkołach w Przesmykach, Korczewie, Paprotni i Repkach zorganizowane zostaną cztery happeningi (dni OZE) z udziałem uczniów, rodziców oraz przedstawiciela firmy z branży OZE. Gminy partnerskie przygotują prezentację edukacyjną na tematy związane z OZE – wylicza UMWM.

Umowę w sprawie dofinansowania podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc, a także Andrzej Skolimowski, wójt gminy Przesmyki. W wydarzeniu uczestniczyli także partnerzy projektu reprezentowani przez wójtów i skarbników gmin. Całkowita wartość projektu została oszacowana na nieco ponad 12,6 mln zł, a wielkość dofinansowania to ponad 7,8 mln zł. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE).

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

partner merytoryczny