OZE z dofinansowaniem

OZE z dofinansowaniem z WRPO

W miniony piątek, 31 maja br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu podpisane zostały dwie umowy zakładające dofinansowanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Umowy z Gminą Kleszczewo, Powiatem Średzkim podpisał Marek Woźniak, marszałek województwa. Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali Bogdan Kemnitz, wójt Gminy Kleszczewo oraz Ernest Iwańczuk, starosta średzki.

W trakcie uroczystości podpisano także umowę o dofinansowanie projektu utworzenia sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin. Tę umowę podpisał, z ramienia beneficjenta, Jacek Gursz, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

OZE z dofinansowaniem w Gminie Kleszczewo i Powiecie Średzkim

Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu Gmina Kleszczewo zrealizuje projekt, którego przedmiotem jest budowa infrastruktury wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby budynków mieszkalnych. Zastosowanie znajdą instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Realizacja inwestycji pozwoli na ograniczenie wykorzystywania pierwotnej energii, zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym gminy. Ponadto, jak podaje UMWW, wzrośnie poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszą się straty na przesyle. Ponadto realizacja projektu ma podnieść komfortu użytkowania budynków mieszkalnych, a także uniezależnić region od dostaw energii ze źródeł zewnętrznych.

Z kolei środki unijne, które otrzyma Powiat Średzki pozwolą na realizację projektu polegającego na instalacji systemów OZE na nieruchomościach prywatnych. W ramach projektu przewidziano zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych. Celem inwestycji jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej, zmniejszenie poziomu poboru energii elektrycznej z sieci oraz poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla.

W sumie przyznaliśmy na te projekty blisko 20,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO). Dwa z nich, które dofinansowaliśmy kwotą 17 mln zł, związane z pozyskiwaniem energii z OZE, to tzw. projekty parasolowe. Beneficjentami tego typu projektów mogą być wyłącznie samorządy lokalne, zaś odbiorcami ostatecznymi, czyli użytkownikami instalacji są mieszkańcy. Dzięki tym inwestycjom kilkaset posesji zostanie wyposażonych w instalacje do pozyskiwania energii z OZE. To bardzo dobry przykład dla wszystkich Wielkopolan, że można zrealizować tego typu przedsięwzięcia, i że to dobrze zainwestowane pieniądze – podkreślił marszałek Woźniak.

Włodarze gmin podkreślali natomiast, że realizacja inwestycji jest trudnym wyzwaniem, ale ich efekty będą przede wszystkim służyć mieszkańcom. To także – co bardzo ważne – duży wkład w ochronę środowiska poprzez ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla.

Dotąd ponad 164 mln zł na OZE w Wielkopolsce

Przy okazji UMWW przypomina, że dotychczas w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 164 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. UMWW