OZE w trzech gminach i powiecie pułtuskim

OZE w trzech gminach i powiecie pułtuskim

Już niebawem w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz w powiecie pułtuskim wykonanych zostanie łącznie 710 instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

W tej liczbie 697 instalacji powstanie na budynkach prywatnych, a 13 na obiektach użyteczności publicznej.

Prawie 10 mln zł dofinansowania na OZE w trzech gminach i powiecie pułtuskim

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 9,8 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO).

Jak podaje UMWM, umowę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia podpisali Adam Struzik, marszałek województwa i Adam Dariusz Rachuba, wójt gminy Pokrzywnica.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej (UE) gmina Pokrzywnica w partnerstwie z gminami Obryte i Ojrzeń oraz powiatem pułtuskim wybuduje łącznie 710 instalacji wykorzystujących OZE do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Zastosowanie znajdą cztery rodzaje instalacji – fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła i kotły na biomasę.

W ramach projektu na terenie gminy Pokrzywnica zamontowane zostaną 403 instalacje OZE. W tej liczbie będą 184 instalacje fotowoltaiczne i 211 kolektorów słonecznych, siedem pomp ciepła oraz jeden kocioł na biomasę. Z kolei na terenie gminy Obryte zamontowane zostaną 242 instalacje. W tym 49 systemów fotowoltaicznych i 193 instalacje oparte na kolektorach słonecznych. W gminie Ojrzeń, dzięki wsparciu z UE, wykorzystywanych będzie 61 nowych instalacji. Spośród nich 29 to systemy fotowoltaiczne i 32 kolektory. W powiecie pułtuskim wykonane zostaną natomiast cztery instalacje, w tym dwie fotowoltaiczne i dwie z kolektorami solarnymi.

Projekt nosi tytuł „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”. Beneficjentem jest gmina Pokrzywnica. Całkowita wartość projektu została oszacowana na niemal 12,3 mln zł, a dofinansowanie ma wynieść ponad 9,8 mln zł.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z OZE. Ma to wpłynąć na zmniejszenie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych i pyłów, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM