OZE w podlaskich firmach

OZE w podlaskich firmach

10 grudnia br. podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO).

Wnioski, które zdobyły wsparcie zakładają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w podlaskich firmach.

OZE w podlaskich firmach ze wsparciem z RPO

Wśród beneficjentów znalazła się firma „PLAMS” Bronisław, Krzysztof i Henryka Żłobikowscy. Jej projekt pt.: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby Pensjonatu Poniatowskiego zyskał dofinansowanie w wysokości 76 tys. zł, podczas gdy wartość projektu została określona na 133,5 tys. zł. W ramach przedsięwzięcia przewidziano zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,46 kWp i jej montaż na dachu budynku Pensjonatu Poniatowskiego. Produkowana energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne obiektu.

Wsparcie na zastosowanie OZE pozyskała także spółka Aba Plus Murawscy. Jej przedsięwzięcie ma polegać na montażu instalacji fotowoltaicznej składającej się z 90 polikrystalicznych modułów PV o łącznej mocy generatora PV 25,2 kWp. Do tego przewidziano instalację dwóch falowników oraz niewielkiej przydomowej mikroturbiny wiatrowej o łącznej mocy znamionowej 0,4 kWp.

Wartość projektu pt. „Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej dla firmy ABA PLUS MURAWSCY S. C” oszacowano na 154 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 87,7 tys. zł.

Z dofinansowania skorzysta również firma Chris Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz. Jej przedsięwzięcie polegać będzie na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na terenie Campu w Serwach. Wartość projektu określono na 239 tys. zł, a dofinansowanie ma wynieść 106,9 tys. zł.

Kolejne dofinansowane przedsięwzięcie – „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie ADROL Daniel Gosiewski” ma wartość oszacowaną na 1 mln zł, a wsparcie z RPO ma wynieść 460 tys. zł. Założono w nim budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW oraz dwóch gruntowych geotermalnych pomp ciepła o mocy po 37,80 kW każda i jednej pompy powietrznej o mocy 11,2 kW.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ”EDEN” Krystian Waszkuć realizując projekt o wartości 187 tys. zł wykona instalację OZE o mocy 0,0304 MWp. Będzie ona obejmować instalację fotowoltaiczną o mocy 0,0204 MWp i pompę ciepła – 0,01 MW. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 106,7 tys. zł firma będzie produkować energię elektryczną oraz cieplną z OZE na potrzeby własne.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej to zadanie, jakie postawiła przed sobą spółka BIATECH. Na realizację przedsięwzięcia o szacowanej wartości wynoszącej 72,6 tys. zł firma otrzyma dofinansowanie w wysokości 35,4 tys. zł. Inwestycja ta zakłada budowę w miejscowości Zaścianki instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych o mocy 12,18 kWp.

150 tys. ma być warte zadanie, jakie chce zrealizować firma MAZUREK S.C. Mirosław Mazurek Aldona Wierak. Dzięki wsparciu na poziomie 97,9 tys. zł na dachu zakładu produkcyjnego mają zostać zamontowane panele fotowoltaiczne oraz turbina wiatrowa. Będą one produkować energię elektryczną na potrzeby własne firmy.

Na podstawie www.wrotapodlasia.pl

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

 

partner medialny