OZE w mazowieckich gminach

OZE w mazowieckich gminach

Już niebawem, dzięki wsparciu unijnemu, na terenie gmin Góra Kalwaria, Raciąż i Baboszewo zainstalowane zostaną urządzenia wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Taką informację podał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt tych gmin, zakładający wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) otrzymał ponad 7,2 mln zł dofinansowania.

Fotwoltaika, kolektory słoneczne i pompy ciepła, czyli OZE w mazowieckich gminach

Środki wspierające inwestycję w OZE zostały pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO). Umowę w sprawie dofinansowania podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz Arkadiusz Strzyżewski, burmistrz gminy Góra Kalwaria.

Ofinasowane przedsięwzięcie zakłada instalację systemów OZE na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria oraz gmin Raciąż i Baboszewo. Instalacje OZE mają być zamontowane zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Projekt przewiduje zastosowanie kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Łącznie w ramach projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż oraz Gminy Baboszewo” powstanie 259 instalacji, w tym 98 wytwarzających energię cieplną i 161 energię elektryczną – wylicza UMWM.

Na terenie gminy Góra Kalwaria wykonane zostaną 102 instalacje OZE, w tym: 58 fotowoltaicznych, 27 powietrznych pomp ciepła i 17 kolektorów słonecznych. Z kolei w gminie Raciąż, w ramach projektu, powstaną w sumie 84 instalacje OZE. Będzie to 59 instalacji fotowoltaicznych i 25 powietrznych pomp ciepła. Natomiast w gminie Baboszewo zamontowane zostaną 44 instalacje fotowoltaiczne i 29 powietrznych pomp ciepła.

Realizacja projektu ma zwiększyć udział energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii. To z kolei ma wpłynąć na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów, co w ostateczności ma skutkować lepszą jakością powietrza.

Beneficjentem projektu jest gmina Góra Kalwaria, a całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na ponad 9 mln zł. Dofinansowanie ma wynieść ponad 7,2 mln zł.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny