OZE

OZE w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej

Do końca 2019 r. w gospodarstwach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Ciechanowa, Glinojecka, Opinogóry Górnej oraz Strzegowa pojawi się ok. 570 instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE).

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM), w ramach dofinansowanego projektu zastosowanie znajdą panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego inwestycja otrzyma blisko 8 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO).

OZE na terenie Ciechanowa, Glinojecka, Opinogóry Górnej oraz Strzegowa z dofinansowaniem

Umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik, marszałek województwa oraz Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. W wydarzeniu udział wzięła także Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Projekt zostanie zrealizowany na terenie Ciechanowa oraz gmin Glinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo. Zastosowanie OZE ma wpłynąć na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zatem dzięki funduszom europejskim, kolejne mazowieckie gminy staną się bardziej proekologiczne.

Dofinansowane środkami RPO przedsięwzięcie obejmuje zakup i montaż 340 instalacji składających się z paneli fotowoltaicznych, 127 instalacji złożonych z kolektorów słonecznych oraz 88 systemów opartych na pompach ciepła do ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych. Instalacje będą montowane na dachach niepokrytych azbestem lub na gruncie – podkreśla UMWM.

Oprócz wartości ekologicznych, projekt wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych.

Z kolei w budynkach użyteczności publicznej zamontowanych zostanie 14 instalacji złożonych z paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Skorzystają z tego placówki, w których prowadzona jest działalność administracyjna, edukacyjna, społeczna, sportowa i komunalna. Dodatkowo w centrum Ciechanowa dzięki projektowi będzie można skorzystać z ładowarki do samochodów elektrycznych.

Miasto Ciechanów, będące beneficjentem projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo” otrzyma wsparcie w kwocie niespełna 8 mln zł. Tymczasem koszt całkowity inwestycji oszacowano na ponad 10,6 mln zł.

Środki finansowe przyznano w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) mazowieckiego RPO.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

partner merytoryczny