OZE i energooszczędność w europejskich miastach

OZE i energooszczędność w europejskich miastach

Z okazji przypadającego wczoraj Światowego Dnia Obniżania Kosztów Energii firma Skycop postanowiła przybliżyć sylwetki pięciu miast, które postawiły na „zieloną energetykę”, aby uczynić świat lepszym.

Owych pięć przykładów to europejskie miasta: Barcelona (Hiszpania), Frankfurt (Niemcy), Frederikshavn (Dania), Genewa (Szwajcaria) i Malmö (Szwecja).

Niezależność energetyczna dla Barcelony

Drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii pod względem liczby ludności, rozwoju ekonomicznego i działalności gospodarczej ma stać się do 2050 r. niezależne energetycznie.

Jak zaznacza firma Skycop, Barcelona zaczęła myśleć o zmianach klimatycznych już pod koniec lat 90. XX w. W 1999 r. władze miasta przyjęły rozporządzenie, na podstawie którego wszystkie nowe i zmodernizowane budynki muszą pokrywać co najmniej 60% swojego zapotrzebowania na ciepłą wodę przy użyciu energii słonecznej. Przepisy okazały się skuteczne: do końca 2012 r. zainstalowano 90 tys. m2 paneli fotowoltaicznych. Gdyby wyposażyć w nie wszystkie dachy, Barcelona byłaby w stanie wyprodukować w ciągu roku 5,5 tys. gigawatogodzin, pokrywając w ten sposób zapotrzebowanie wszystkich mieszkańców na energię elektryczną. Obecnie 50% potrzeb wewnętrznych miasta zaspokajanych jest przez energię ze źródeł odnawialnych.

Frankfurt – ograniczyć zapotrzebowanie na energię

Natomiast zgodnie z informacją nadesłaną przez Skycop, Frankfurt ma nadzieję, że do 2050 r. zmniejszy swoje zapotrzebowanie na energię o 50% (w stosunku do roku 2010). Ma temu sprzyjać oszczędność energii i podnoszenie efektywności energetycznej. Celem jest całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).

W 2008 r. rada miasta zatwierdziła listę 50 środków mających na celu walkę ze zmianami klimatu i ograniczenie zużycia energii. W 2015 r. Frankfurt przyjął „Masterplan 100% Klimaschutz” („Ogólny plan ochrony klimatu w 100 procentach”), który określa strategie i instrumenty służące osiągnięciu celu do 2050 r. W planach Frankfurtu OZE obejmują energię słoneczną, biomasę oraz, w mniejszym stopniu, energię wiatru wykorzystywaną do generowania prądu w obszarze metropolitalnym.

Frederikshavn – 100% energii z OZE

Frederikshavn ma prawdopodobnie najśmielszy cel spośród miast, które wskazał Skycop. Miasto chce bowiem do 2030 r. pozyskiwać 100% energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Miasto położone na północy Danii koncentruje się na przyciąganiu „zielonych” przedsiębiorstw i technologii od 2000 r. Głównym celem Frederikshavn jest opracowanie spójnego systemu energetycznego opartego na energii odnawialnej.

Aby zaspokoić 100% potrzeb energetycznych obszaru (elektryczność, ogrzewanie i transport) ze źródeł odnawialnych, planowane jest zarówno redukowanie zapotrzebowania na energię, jak i produkcja czystej energii z wykorzystaniem wiatru oraz innych lokalnych źródeł lub technologii odnawialnych (biomasa, biogaz, pompy ciepła, itp.).

Frederikshavn tworzy także infrastrukturę zachęcającą do „czystszych” form mobilności, która uwzględnia stacje ładowania pojazdów elektrycznych, biogazowych lub hybrydowych, drogi przyjazne dla rowerzystów oraz usługi związane ze współużytkowaniem samochodów przez mieszkańców.
Realizacja działań będzie poddawana corocznemu przeglądowi, co umożliwi integrację z nowymi technologiami, niedostępnymi jeszcze w momencie powołania inicjatywy.

Zrównoważone miasto Genewa

Wzrost cen ropy naftowej w latach 2004-2006 pokazał, że Genewa jest silnie uzależniona energetycznie i finansowo od paliw kopalnych. To skłoniło radę miasta do podjęcia działań. W ich efekcie w 2006 r. przyjęto miejski plan strategiczny „100% energii odnawialnej do 2050 r.”. Bieżąca strategia określa budynki, które najbardziej skorzystałyby z prac renowacyjnych, by zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i zwiększyć udział zużycia czystej energii.

Warto zaznaczyć, że w latach 2010-2017 całkowite zużycie energii w budynkach komunalnych zmniejszyło się o ok. 10%, a emisja dwutlenku węgla spadła o 25%. Ważną rolę odgrywa podnoszenie świadomości mieszkańców. W ramach kampanii uświadamiającej społeczeństwu temat globalnego ocieplenia na Facebooku powstał profil pt. „Genewa, zrównoważone miasto”.

Malmö, czyli centrum innowacji

Skycop zauważa, że niegdyś przemysłowe, położone w południowej Szwecji, miasto Malmö przekształciło się w centrum innowacji technologicznych, kulturowych i zrównoważonego rozwoju. Miasto dąży do 100% wykorzystania OZE do 2030 roku. Malmö zamierza to osiągnąć poprzez rozwój energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i wykorzystania biogazu.

Działania w ramach planu „Energistrategi för Malmö” obejmują modernizację energetyczną, rozwój inteligentnych sieci, efektywne zarządzanie odpadami oraz rozwój transportu publicznego i ścieżek rowerowych. Zgodnie z planem pozostałe potrzeby zostaną pokryte przez energię odnawialną produkowaną w mieście (50%).

Malmö przygotowało również plan rozwoju obszarów miejskich, niezbędny do osiągnięcia takiego wykorzystania OZE.

Miasto wytyczyło sobie cele pośrednie. Do 2020 r. zużycie energii ma zostać zmniejszone w tym szwedzkim mieście o 20% w porównaniu z 2001 r., a następnie o 50% do 2030 r. Także do 2020 r. emisje gazów cieplarnianych zostaną zmniejszone o co najmniej 40% w porównaniu z 1990 r. (cel ten został już niemal osiągnięty do 2014 r.). Jednocześnie udział energii z OZE ma wzrosnąć do 50% do 2020 r. i do 100% w 2030 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny