OZE i termomodernizacja

OZE i termomodernizacja ze wsparciem

Dzięki unijnym środkom mieszkańcy mazowieckich miejscowości będą mogli korzystać z instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz termomodernizowanych obiektów użyteczności publicznej – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Urząd marszałkowski podał informacje o kolejnych projektach, które będą realizowane, a które zakładają wykorzystanie OZE i zwiększenie poziomu efektywności energetycznej budynków.

OZE w gminach

Jak donosi UMWM, Gmina Jaktorów zyska infrastrukturę służącą do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Inwestycja obejmie łącznie zakup i montaż 368 instalacji. Wśród nich będzie 159 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 109 kolektorów słonecznych i 100 pomp ciepła. Instalacje będą wykonane w 345 budynkach mieszkalnych i 23 budynkach użyteczności publicznej. Na zadanie gmina przeznaczy ponad 7,7 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane wraz z trzema partnerami: Parafią Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie, parafią p.w. Św. Rodziny w Jaktorowie i Ochotniczą Strażą Pożarną (OSP) w Jaktorowie. Inwestycja ma się przyczynić m.in. do ograniczenia niskiej emisji.

Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej ma się zwiększyć także na terenie gmin Iłów i Słubice. Wszystko za sprawą projektu, zgodnie z którym ponad 6 mln zł wsparcia ze środków unijnych zainwestowane zostanie w zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych. Przedsięwzięcie obejmie 31 budynków użyteczności publicznej i 101 indywidualnych gospodarstwach domowych i rolnych. Jego finał planowany jest na drugą połowę przyszłego roku. Jak zaznacza UMWM, partnerami w realizacji projektu będą Gmina Słubice, Fundacja Euro Nation oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Iłowa i Słubic.

Efektywniej energetycznie

Dzięki środkom unijnym (dotacja wynosi ponad 4,1 mln zł) wykonana zostanie także termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie. W ramach projektu beneficjent planuje ocieplić ściany zewnętrzne, nadziemia oraz stropodachy. Wymienione będą okna i drzwi oraz instalacja centralnego ogrzewania. Zmodernizowana zostanie także instalacja elektryczna.

Termomodernizacja obejmie również oczyszczalnię ścieków w Żyrardowie. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” na kompleksową termomodernizację budynku przeznaczy ponad 750 tys. zł z unijnych funduszy. Dodatkowo, oprócz modernizacji energetycznej inwestor zamierza zakupić i zamontować instalacje fotowoltaiczne i system pomp ciepła powietrze-powietrze. Realizacja projektu wywrze pozytywny wpływ na środowisko, przyczyni się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszy koszty zakupu energii.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl