OZE napędzą samochody elektryczne

OZE napędzą samochody elektryczne

Od 1 lutego 2020 r. kierowcy samochodów elektrycznych, korzystający z ładowarek firmy GreenWay (GW), będą uzupełniać baterie swoich aut proekologiczną, „zieloną” energią. Na mocy umowy ze spółką Tauron Sprzedaż, we wszystkich ładowarkach GreenWay (zarówno już działających, jak i nowo przyłączanych) zasilanych bezpośrednio z sieci operatorów dystrybucyjnych, popłynie certyfikowana energia wytwarzana w źródłach odnawialnych (OZE), przede wszystkim małych elektrowniach wodnych (MEW).

OZE napędzą samochody elektryczne w sieci GreenWay

Jak zaznacza GW, zmiana rodzaju energii wykorzystywanej do zasilania pojazdów elektrycznych odbywać się będzie stopniowo. Jako pierwsze na „zieloną” energię przejdą istniejące ładowarki podłączone bezpośrednio do sieci OSD Tauron. Następnie sukcesywnie proces będzie dotyczył pozostałych stacji należących do innych dystrybutorów, gdzie GW będzie zmieniać dostawcę energii. W efekcie wszystkie stacje bezpośrednio podłączone do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) będą w 100% zasilane energią ze źródeł odnawialnych. Proces będzie też dotyczył wszystkich nowych stacji, które powstają, a będą przyłączane bezpośrednio do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych.

„Zielona” energia jest już wykorzystywana w słowackiej części sieci GreenWay – tam wszystkie stacje ładowania podłączone bezpośrednio do sieci dystrybucji energii zasilają elektryki czystą energią. Dotyczy to także wszystkich nowo powstających ładowarek.

Im czystsza jest energia zasilająca elektromobilność, tym większe są ekologiczne korzyści płynące z używania samochodów elektrycznych. Czasem rodzaj energii użytej do zasilania elektryków jest podstawą ich krytyki. Kiedy jednak zmienia się miks energetyczny na rzecz energii czystej, argument ten traci na znaczeniu. Dlatego stopniowo dążymy do sytuacji, w której wszędzie, gdzie jest to techniczne możliwe, wszystkie nasze stacje podłączone bezpośrednio do sieci OSD będą miały zawarte umowy ze sprzedawcami oferującymi „zieloną” energię – mówi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

Ładowarki zasilane z OZE będą oznakowane

W 100% „zielona” energia dostarczona przez Tauron dostępna jest w ramach produktu EKO Premium. Ładowarki GreenWay zasilane zieloną energią zostaną odpowiednio oznakowane, a elektromobilni klienci firmy znajdą również informacje o proekologicznym pochodzeniu energii na poszczególnych ładowarkach w aplikacji mobilnej.

Na podstawie news.inntu.pl

fot. GreenWay Polska

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama