Polacy stawiają na OZE

Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

Firmy Multiconsult Polska i PBS, w najnowszym badaniu starały się odpowiedzieć na pytanie o poziom akceptacji nowych, odnawialnych źródeł energii (OZE). Jak zaznaczyła Multiconsult Polska (MP), ostatnie protesty w wielu krajach Europy pokazują, że transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała szerokiego poparcia społecznego.

Polacy stawiają na OZE – które ze źródeł energii cieszą się największą popularnością?

W badaniu „Barometr MCPL”, które realizowała sopocka pracownia PBS, badanych zapytano o poziom akceptacji dla poszczególnych, nowych źródeł energii. Polaków zapytano w ankiecie, czy poparliby powstanie w swojej okolicy instalacji wytwarzających energię z wykorzystaniem różnych technologii. W ten sposób powstał ranking sześciu najpopularniejszych alternatyw dla paliw kopalnych w energetyce.

Poparcie w wysokości 80% uzyskały dobrze znane i powszechne w naszym kraju instalacje fotowoltaiczne. Firma, która zleciła badanie wyraziła zaskoczenie bardzo wysokim poziomem akceptacji dla projektów geotermalnych – 81% za). Jak zaznaczyła firma, dzięki wykorzystaniu gorących źródeł, możliwa jest produkcja energii w sposób mało uciążliwy i bardzo bezpieczny. Przy tym energia jest wytwarzana w oparciu o lokalne zasoby, co może dawać poczucie bezpieczeństwa i niezależności. Tego typu instalacji – mimo sprzyjających warunków geologicznych – wciąż przybywa w Polsce stosunkowo niewiele.

Alternatywa dla spalania paliw kopalnych

Energia geotermalna może stanowić doskonałą alternatywę dla spalania paliw kopalnych. Jest to stabilne, dostępne i niezależne od warunków pogodowych źródło energii, a Polska posiada zasoby wód geotermalnych, które mogłyby zaspokoić połowę krajowego zapotrzebowania na ciepło. Badania geologiczne wskazują, że nawet jedna czwarta powierzchni Polski stanowi obszar perspektywiczny pod kątem wykorzystania wód termalnych w ciepłownictwie – powiedziała dr inż. Bogdan Noga, zastępca dyrektora pionu projektowania ds. geologii w MP.

Jako przykład ciepłowni w Polsce, które od lat korzystają z wód termalnych, MP podało ciepłownię w Pyrzycach. Zapewnia ona ciepło kilkunastu tysiącom mieszkańców. Geotermia Pyrzyce w woj. zachodniopomorskim uruchomiona została w 1997 r. i jest jedną z pierwszych w Europie, która na skalę przemysłową wykorzystuje ciepło termalne. W lutym br. zakończono z kolei prace nad głębokim na 2030 m odwiertem w podwarszawskiej gminie Piastów. Gorąca woda z tej instalacji zasili w przyszłości miejską sieć ciepłowniczą.

Fotowoltaika i wiatraki wciąż należą do popularnych źródeł energii

Badanie pokazało, że niemal powszechną akceptacją społeczną cieszą się instalacje fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe, notując odpowiednio 80% oraz 72% poparcia. Popularność instalacji tego typu wzrasta od lat. Wskazuje na to choćby rosnąca liczba odmów przyłączeń nowych źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej. W latach 2021-2022 Urząd Regulacji Energetyki otrzymał prawie 11 tys. powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci. Z tej liczby blisko 9,4 tys. to instalacje odnawialnych źródeł energii.

OZE popularne, atom budzi kontrowersje

Najmniejszym poziomem akceptacji spośród nowych źródeł energii cieszą się natomiast rozwiązania wykorzystujące atom. Jedynie 54% badanych byłoby skłonne poprzeć budowę elektrowni atomowej w swojej okolicy. Jeszcze mniej, bo 44% respondentów chciałoby w swojej okolicy inwestycji wykorzystującej małe, modułowe reaktory jądrowe (tzw. SMR). Jednocześnie aż jedna trzecia badanych nie ma co do nich zdania, co prawdopodobnie wynika z niewielkiej znajomości tej technologii wśród Polaków. W tym samym badaniu, co piąty respondent wprost przyznaje, że nie wie czym są SMR-y.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu