Opolski Klaster Energii

Opolski Klaster Energii – podpisano list intencyjny

W Opolu podpisany został właśnie list intencyjny w sprawie utworzenia klastra. Ma to być Opolski Klaster Energii. Sygnatariuszami listu są Miasto Opole oraz opolskie spółki: Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO), Zakład Komunalny, Wodociągi i Kanalizacja, Park Naukowo-Technologiczny oraz Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.

Czemu służyć mają klastry energii?

Zadaniem klastrów energii jest pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne – tłumaczy ECO. Klastry mają służyć poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając uzyskanie efektywności ekonomicznej. Ma to być realizowane także w sposób przyjazny dla środowiska, przy zapewnieniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych.

Podmioty skupione wokół idei klastra mają nadzieję, że jego utworzenie pozwoli na szeroko rozumianą optymalizację kosztów funkcjonowania miasta i cen energii dla jego mieszkańców.

– Z efektywnością w gospodarowaniu ciepłem i energią elektryczną nierozerwalnie wiąże się sprawa bezpieczeństwa. Wpływa ona m.in. na kształtowanie się cen energii, a w minionym roku wszyscy doświadczyliśmy skutków zawirowań w tym zakresie. Nie chcemy, aby to się powtórzyło. Chcemy tak zaplanować przyszłość na bazie własnych zasobów naszych lokalnych systemów elektroenergetycznych, aby były gwarancją bezpieczeństwa energetycznego. Tym bardziej że rozwijanie źródeł lokalnych jest jednym z filarów Polskiej Polityki Energetycznej – wyjaśnił Mirosław Romanowicz, członek Zarządu ECO ds. operacyjnych.

Opolski Klaster Energii – list intencyjny, to pierwszy krok w kierunku jego powołania

Podpisany list intencyjny jest pierwszym krokiem do pełnej integracji podmiotów związanych z sektorem energetycznym i odnawialnych źródeł energii oraz innych branż. Dotyczy to zwłaszcza dziedzin, których działalność produkcyjna, usługowa, badawcza i naukowa sprzyja zapewnieniu zrównoważonego rozwoju środowiska lokalnego – podała ECO.

Koordynatorem działań związanych z powstaniem i rozwojem inicjatywy Opolskiego Klastra Energii jest spółka Energetyka Cieplna Opolszczyzny. Specjaliści z ECO zajmą się przygotowaniem porozumienia. Określi ono prawa i obowiązki stron, zakres i czas trwania współpracy oraz obszar działalności Klastra. Wspomniane porozumienie ostatecznie powoła do życia Opolski Klaster Energii.

– Klastery energii to inicjatywy wspomagane przez Unię Europejską. Utworzenie klastra może otworzyć nowe możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój odnawialnych źródeł energii. Konsumpcja tych środków to również zadanie dla Opolskiego Klastra Energii. Teraz najważniejsze jest opracowanie strategii działania klastra i na tym skoncentrujemy w najbliższym czasie swoje wysiłki – powiedział Paweł Krawczyk, członek Zarządu ECO ds. ekonomicznych.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, podczas podpisania listu, zaapelował do parlamentarzystów. Zwrócił się do nich, o jak najszybsze uporządkowanie przepisów prawa w zakresie racjonalnego gospodarowania energią w ramach klastrów.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ECO

Partner Portalu

Partner Portalu