Ograniczanie niskiej emisji i OZE

Ograniczanie niskiej emisji i OZE ze wsparciem na Mazowszu

Gminy Szydłowiec, Pokrzywnica i Baboszewo stawiają na ochronę środowiska – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM). W obu gminach, dzięki wsparciu unijnemu, podjęte zostaną inwestycje związane z energooszczędnością i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).

Ograniczanie niskiej emisji i OZE w gminie Szydłowiec

Już niebawem w indywidualnych gospodarstwach domowych gminy Szydłowiec wykonane zostaną łącznie 92 proekologiczne instalacje. Będą to m.in.: kotły na biomasę, gazowe i olejowe, pompy ciepła, a także instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma blisko 1,4 mln zł dofinansowania. Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO). Umowę w tej sprawie podpisali Artur Ludew, burmistrz Szydłowca i Rafał Rajkowski, wicemarszałek woj. mazowieckiego.

Jak tłumaczy UMWM, inwestycja polega na wymianie kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe na automatyczne kotły na biomasę, gazowe bądź olejowe czy pompy ciepła. Na obiektach mieszkalnych zamontowane zostaną również instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. W sumie w ramach projektu powstaną 92 instalacje, w tym: 23 kotły na biomasę, 29 kotłów gazowych, dwa kotły olejowe, dwa kotły zgazowujące drewno, 23 instalacje fotowoltaiczne, pięć kolektorów słonecznych i siedem gruntowych oraz jedna powietrzna pompa ciepła.

Projekt ma się przyczynić do podniesienia efektywności energetycznej domów mieszkalnych. Jego efektem ma być też zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska przyrodniczego, w tym jakości powietrza.

Koszt projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” oszacowano na ponad 1,85 mln zł.

Ograniczanie niskiej emisji i OZE w gminie Pokrzywnica

Z kolei w gminie Pokrzywnica w 70 budynkach jednorodzinnych nastąpi wymiana urządzeń grzewczych. Projekt przewiduje także modernizację energetyczną budynków Szkoły w Nowym Niestępowie. Jakość powietrza ma się poprawić również w Baboszewie. Tam, kotły węglowe w 58 budynkach mieszkalnych zostaną wymienione piecami gazowymi oraz kotłami na biomasę.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty obu gmin otrzymają ponad 2,5 mln zł dofinansowania z RPO. Umowy w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, przedstawicielki zarządu województwa oraz Adam Dariusz Rachuba, wójt gminy Pokrzywnica i Magdalena Lusa, skarbnik tej gminy, a także Bogdan Janusz Pietruszewski, wójt oraz Anna Guzanowska, skarbnik gminy Baboszewo.

Gmina Pokrzywnica blisko 1,5 mln zł dofinansowania przeznaczy na wymianę urządzeń grzewczych w 70 budynkach jednorodzinnych. Piece węglowe zostaną zastąpione kotłami gazowymi oraz na pellet. Projektem objęte zostaną również budynki szkoły w Nowym Niestępowie. Beneficjent przeprowadzi termomodernizację obiektu. W jej ramach docieplone zostaną przegrody zewnętrzne, nastąpi też wymiana okien na sali gimnastycznej i instalacji wentylacji mechanicznej. Zamontowane zostanie także energooszczędne oświetlenie. Przyznane fundusze pozwolą również na wymianę starego pieca w szkole. Jak zaznacza UMWM, celem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie gminy.

Projekt pt. „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica” ma kosztować ponad 2,4 mln zł. Kwota dofinansowania sięga ponad 1,4 mln zł.

Ograniczą niską emisję w gminie Baboszewo

Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji to cele projektu, który prowadzony będzie na terenie gminy Baboszewo. Za ponad 1,1 mln zł z RPO w 58 budynkach mieszkalnych zostaną zamontowane instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne niskiego ciśnienia (40 sztuk) oraz kotłownie gazowe i kotłownie na biomasę wyposażone w kotły z automatycznym podajnikiem paliwa (18 sztuk).

Z dofinansowania skorzysta także budynek Urzędu Gminy Baboszewo, na którym wnioskodawca zamontuje instalację fotowoltaiczną. Nowe źródła ciepła pozytywnie wpłyną na środowisko, poprawi się też jakość życia mieszkańców – zapewnia UMWM.

Dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” sięgnąć ma ponad 1,1 mln zł przy całkowitym koszcie obliczonym na poziomie ponad 1,4 mln zł.

Na podstawie www.mazovia.pl i www.mazovia.pl

fot. UMWM

reklama

 

reklama