odwierty geotermalne

Odwierty geotermalne z dofinansowaniem

Wszystkie gminy w Polsce mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów geotermalnych w ramach programu Ministerstwa Środowiska (MŚ) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Na odwierty geotermalne przeznaczono 300 mln zł, a dokumenty można składać do 30 września br. – przypomina MŚ.

Najczystsze odnawiane źródło energii

Geotermia to w polskich warunkach najlepsze i najczystsze odnawialne źródło energii. Nowy program stanowi kompleksowy instrument wsparcia walki o czyste powietrze. Odpowiada potrzebom rynkowym polskiego przemysłu, przy zaostrzających się normach niskiej emisji CO2 i konieczności prowadzenia zrównoważonego rozwoju. Jest to zdecydowanie najbardziej ekologiczne rozwiązanie – podkreślił Michał Woś, minister środowiska.

Temat geotermii w ostatnim czasie stał się bardzo popularny w środowiskach naukowców, przedsiębiorców i rolników, choć sama idea wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych w Polsce liczy sobie już prawie 40 lat – zaznacza MŚ.

Wykorzystanie zasobów geotermalnych może przyśpieszyć walkę o czyste powietrze w Polsce. Geotermia odnosi sukcesy w sektorze ciepłownictwa, czego doskonałym przykładem jest geotermia w Mszczonowie. Nie generuje odpadów, jest bezemisyjna i całkowicie bezpieczna – dodał Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i poseł ziemi mszczonowskiej.

Program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” wspiera odwierty geotermalne

Przedsięwzięcia wykorzystujące geotermię wspiera program pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Nadrzędnym celem wykorzystania wód termalnych jest ciepłownictwo. Oprócz korzyści środowiskowych, woda geotermalna wykorzystywana jest również do celów rekreacyjnych, zdrowotnych i w rolnictwie ekologicznym – wylicza MŚ i dodaje, że nowy program stawia na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przy równoczesnym zwiększeniu liczby odwiertów geotermalnych. Ponadto upraszcza procedury przygotowywania projektów robót geologicznych. Efektem tych działań będzie rozwój geotermii przy mniejszych nakładach finansowych ponoszonych przez samorządy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez MŚ

fot. MŚ

reklama