Odwiert geotermalny

Odwiert geotermalny otwarty

Ministerstwo Środowiska (MŚ) poinformowało, że prof. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa 11 czerwca br. otworzył pierwszy odwiert geotermalny w Sieradzu.

Jak podaje MŚ, ciepło uzyskane z otworu geotermalnego będzie wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej, do której podłączone są zarówno budynki użytku publicznego jak i budynki mieszkaniowe.

Odwiert geotermalny w Sieradzu otwarty

Pozyskanie ciepła geotermalnego pozwoli ograniczyć konieczność spalania węgla kamiennego, co przyczyni się do polepszenia jakości powietrza w mieście. Warto dodać, że odwiert sięga na głębokość 1475 m.

Misja tego odwiertu jest dużo szersza – badamy okolice Łodzi pod względem warunków geotermalnych – powiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Inwestycja została wsparta finansowo przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kwotą ponad 12,5 mln zł.

Obecny rząd jest mocno nastawiony w kierunku geotermalnym. Dlatego Rada Ministrów przyjęła projekt Polityki Surowcowej Państwa, w którym w trzecim filarze zawarte jest pozyskiwanie Ciepła Ziemi. W ciągu ostatnich lat podwoiliśmy instalacje geotermalne w Polsce – przypomniał wiceminister środowiska.

Ministerstwo Środowiska podkreśla, że duże zasoby geotermalne i korzystne warunki w Polsce sprzyjają rozwojowi geotermii, który jest jednym z najważniejszych celów resortu. Jednocześnie MŚ zaznacza, że nakłady poniesione na geotermię pozwalają na znaczną poprawę jakości powietrza.
W otwarciu odwiertu udział wzięli przedstawiciele NFOŚiGW oraz lokalnych samorządów.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

reklama