Kredyt odpowiedzialny społecznie

Odnawialny kredyt odpowiedzialny społecznie dla Grupy Energa

Grupa Energa poinformowała, że jako pierwsza w Polsce pozyskała finansowanie w promującej zrównoważony rozwój formule odnawialnego kredytu odpowiedzialnego społecznie (ang. ESG-linked loan). Uzyskane w ten sposób środki Energa przeznaczy m.in. na rozwój mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz dalszą modernizację linii elektroenergetycznych.

Odnawialny kredyt odpowiedzialny społecznie udzielony przez konsorcjum banków

17 września br. Energa i konsorcjum pięciu banków podpisały umowę kredytową na łączną kwotę 2 mld zł. Najwyższe w historii spółki finansowanie kredytowe zostanie udzielone Enerdze na okres 5 lat (z możliwością przedłużenia spłaty o dwa lata) w specjalnej formule ESG-linked, związanej z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. W Polsce mechanizm ten zastosowany zostanie po raz pierwszy – wskazuje spółka energetyczna.

W skład konsorcjum bankowego, które udzieliło kredytu ESG-linked weszły: Santander Bank Polska (pełni funkcję koordynatora, agenta i agenta ESG), Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski, CaixaBank Oddział w Polsce oraz MUFG Bank.

Uzyskane finansowanie to ogromny sukces finansowy, nie waham się wręcz powiedzieć, że jeden z największych w historii Grupy Energa. Potwierdza naszą silną pozycję rynkową oraz wiarygodność w oczach międzynarodowych instytucji finansowych, ale też prowadzenie odpowiedzialnej i zrównoważonej strategii rozwoju grupy kapitałowej. Cieszymy się, że obrany przez nas kierunek, nastawiony na kwestie środowiskowe i czystą energię, ale też uczciwe, partnerskie relacje z klientami i lokalnymi społecznościami, spotkał się z uznaniem grona instytucji, doświadczonych i poważanych zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach finansowych – podkreśla Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych spółka Energa.

Kredyt odpowiedzialny społecznie – wysokość marży uzależniona od ratingu

Energa tłumaczy, że ESG to skrót od angielskich słów: environmental, social oraz governance, a więc celów związanych z działalnością na rzecz środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i w zakresie jakości zarządzania. Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne wskazuje, że są to trzy obszary, które co roku przez okres trwania kredytu będą oceniane przez zewnętrzną agencję ratingową. Wystawiony przez nią rating ESG będzie następnie przekazywany do konsorcjum bankowego, a jego poziom wpłynie na korektę wysokości marży kredytowej w danym roku. Dzięki takiej formule kredyt może stać się wyjątkowo atrakcyjnym i korzystnym narzędziem finansowym, wspierającym realizację ambitnej strategii Grupy Energa.

Co ważne, jednym z podstawowych warunków udzielenia kredytu z zastosowaniem tego mechanizmu jest wykorzystanie środków na cele nie związane z energetyką węglową. Dlatego też Energa przeznaczy pozyskane środki na rozbudowę mocy wytwórczych OZE, a także na dalszą modernizację sieci dystrybucyjnej. Przełoży się to m.in. na wyższy komfort odbiorców energii dzięki spadkowi awaryjności dostaw prądu, a także na wzrost efektywności energetycznej dzięki ograniczeniu strat sieciowych. Środki pozyskane z kredytu zostaną też częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z wymienionymi powyżej celami.

OZE mocnym fundamentem

Strategia Grupy Energa jednoznacznie nastawiona jest na mądrą, odpowiedzialną i wyważoną realizację celów środowiskowych i społecznych. Formuła ESG, która sama w sobie odzwierciedla wagę tych obszarów, jest w związku z tym mechanizmem wręcz stworzonym dla nas. Jasno deklarujemy, że mocnym fundamentem grupy są odnawialne źródła energii, dające czystą, zeroemisyjną energię, stanowiącą przeszło 35 proc. naszego miksu wytwórczego. Jako spółka Skarbu Państwa czujemy też na sobie moralną odpowiedzialność, aby wspierać rozwój i dobrobyt społeczności, wśród których prowadzimy naszą działalność i na które mamy wpływ. Od dawna więc rozwijamy się w kierunkach, które będą oceniane w ramach ratingu ESG, dzięki czemu jesteśmy spokojni o korzystne dla nas oceny – mówi Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa.

Kredyt odpowiedzialny społecznie jest instrumentem finansowym bardzo popularnym na europejskim rynku finansowym – zwraca uwagę Energa.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Grupa Energa

partner merytoryczny

reklama

 

partner medialny