odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii w gminach powiatu sokołowskiego

Kolejne gminy powiatu sokołowskiego będą wykorzystywały odnawialne źródła energii (OZE) – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM). Oto bowiem na terenie gmin Jabłonna Lacka i Ceranów zamontowane zostaną 502 instalacje OZE. Z tej liczby 497 systemów powstanie na budynkach prywatnych, a pozostałe na budynkach użyteczności publicznej.

Na Mazowszu odnawialne źródła energii ze wsparciem

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt zakładający wykorzystanie OZE otrzyma ponad 5,2 mln zł dofinansowania. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO). Umowę w tej sprawie podpisali Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – reprezentujące zarząd województwa oraz Wiesław Andrzej Michalczuk, wójt gminy Jabłonna Lacka.

Jak zaznacza UMWM, dzięki unijnemu wsparciu na terenie gminy Jabłonna Lacka zamontowanych zostanie w sumie 451 instalacji OZE. W tej liczbie będzie 340 kolektorów słonecznych, 106 instalacji fotowoltaicznych i pięć pomp ciepła. Natomiast na terenie gminy Ceranów powstanie 51 instalacji OZE. Wśród tych systemów 46 to kolektory słoneczne, a pięć instalacje fotowoltaiczne. Projekt przewiduje wykonanie łącznie 497 instalacji w gospodarstwach domowych: 386 kolektorów słonecznych, 106 instalacji fotowoltaicznych i pięć pomp ciepła.

Z kolei pięć instalacji fotowoltaicznych zostanie zamontowanych w obiektach użyteczności publicznej. Będą to Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie Lackiej, Stacja Uzdatniania Wody w Łuzkach, Samorządowe Przedszkole wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłonnie Lackiej, Oczyszczalnia Ścieków w Starej Jabłonnie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Jabłonnie Lackiej.

Według informacji podanej przez UMWM, inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, w tym na cenne obszary nadbużańskie. Ma się ona przyczynić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i redukcji emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Liderem jest gmina Jabłonna Lacka, a partnerami: gmina Ceranów, Nadleśnictwo Sokołów Podlaski i parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w Wirowie.

Projekt pt. „Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów” ma kosztować ponad 7,3 mln zł. Kwota przewidzianego dofinansowania ma natomiast sięgnąć blisko 5,3 mln zł.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM