Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic

Projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” znalazł się wśród siedmiu zwycięskich przedsięwzięć. Chodzi o inicjatywy wybrane do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Środki zostaną udzielone z działania FESL 10.6 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe”.

Pozyskane dofinansowanie na odnawialne źródła energii

27 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Jak zaznaczył Urząd Miejski w Bielsku-Białej (UM), do dofinansowania wybrano jedynie siedem spośród 50 złożonych projektów. Pośród tych rozpatrzonych pozytywnie, znalazł się też projekt partnerski Bielska-Białej i Zebrzydowic.

Bielski magistrat zaznaczył, że wartość złożonych projektów przekroczyła niemal 10-krotnie pierwotnie dostępną pulę środków. Wartość całkowita projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” wynosi ok. 43,4 mln zł. Natomiast pozyskane dofinansowanie to ogółem ok. 42,9 mln zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od czerwca 2024 r. do grudnia 2026 r.

Projekt ma polegać na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), wytwarzających energię cieplną i elektryczną w domach jednorodzinnych. Chodzi o domy należące do mieszkańców miasta Bielsko-Biała i gminy Zebrzydowice. W projekcie przewidziano łącznie wykonanie 1345 instalacji OZE. Uwzględniono w tej puli instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz magazyny energii elektrycznej i cieplnej (w różnych zestawach).

Dla bielszczan przewidziano udzielenie grantów na 1200 instalacji OZE. Mieści się w tym 480 instalacji fotowoltaicznych, 90 instalacji kolektorów słonecznych oraz 630 pomp ciepła. Te ostatnie mogą być zastosowane do centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Przewidziano też 360 magazynów energii cieplnej i 600 magazynów energii elektrycznej.

Na co i jakiej wysokości można pozyskać granty?

Dla mieszkańców projekt przewiduje udzielanie grantów w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (netto). Jednocześnie magistrat wskazał, że podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym. Ponadto przewidziano limity kwotowe grantów. Przedstawiają się one następująco:

• pompa ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody bądź tylko ogrzewania – grant do 25,5 tys. zł;

• magazyn energii cieplnej – grant do 5,1 tys. zł;

• magazyn energii elektrycznej – grant do 20,4 tys. zł;

• kolektory słoneczne – grant do 8,5 tys. zł;

• fotowoltaika – grant do 11,9 tys. zł.

Operatorem projektu jest Wydział Ochrony Środowiska i Energii UM.

Jak wskazał magistrat, realizacja zadania przyczyni się do rozwoju energetyki rozproszonej i prosumenckiej energii odnawialnej. Pozwoli także na zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym miasta i gminy. Jego efektem ma być też poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz PM10. Realizacja projektu to także poprawa zdrowia i sytuacji ekonomicznej mieszkańców i efektywności energetycznej w regionie.

Na podstawie ms.bielsko-biala.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu