Pełnomocnik ds. OZE

Nowy sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i pełnomocnik ds. OZE

Ministerstwo Klimatu (MK) poinformowało w Internecie o zmianach, jakich dokonał w resorcie szef rządu. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, został powołany przez premiera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Ireneusz Zyska pełni w resorcie funkcję sekretarza stanu, będąc jednocześnie posłem na Sejm RP IX kadencji. Natomiast Jacek Ozdoba został powołany przez premiera na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu.

Pełnomocnik ds. OZE

Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolniczego, biopłynów, paliw alternatywnych oraz elektromobilności i magazynów energii – wylicza MK. Do zadań pełnomocnika należeć będzie także poprawa efektywności energetycznej. Ponadto, pełnomocnik ma przeprowadzić analizę kierunków rozwoju i możliwości wykorzystania reaktorów wysokotemperaturowych.

Ministerstwo wskazuje również, że pełnomocnik ds. OZE zajmie się także likwidacją barier ograniczających rozwój OZE, formułowaniem rekomendacji dla organów administracji rządowej i opiniowaniem projektów dokumentów, mających znaczenie dla kształtowania polityki państwa w tym zakresie. Oprócz tego pełnomocnik ds. OZE ma zająć się popularyzacją odnawialnych źróeł energii, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych.

Nowy sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu

Z kolei Jacek Ozdoba został powołany przez premiera na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu.

Jak podaje MK, nowy sekretarz stanu ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich.

W 2014 r. został najmłodszy radnym Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. W latach 2014-2018 był członkiem m.in. komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska i jak zaznacza MK, od początku działalności publicznej zaangażowany był w działania samorządu w zakresie walki z zanieczyszczeniem środowiska. W 2018 r. koordynował prace zespołu tworzącego program walki z zanieczyszczeniem powietrza oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Wyniku przeprowadzonych w 2019 r. wyborów parlamentarnych 2019 r. został posłem na Sejm RP IX kadencji.

Na podstawie www.gov.pl i www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny