Nowość w programie „Mój Prąd”

Nowość w programie „Mój Prąd”

Dla wszystkich, którzy nie mają profilu zaufanego czy e-dowodu, a chcą skorzystać z 5 tys. zł dotacji na przydomową fotowoltaikę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował nowość w programie „Mój Prąd”. To możliwość składnia elektronicznych wniosków na gov.pl przez pełnomocnika.

Nowość w programie „Mój Prąd” – poszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków

Nowa opcja w „Moim Prądzie” ma na celu maksymalne poszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje. Rozstając się z końcem marca z papierowymi wnioskami w „Moim Prądzie” deklarowaliśmy uruchomienie prac nad kolejną cyfrową usługą, umożliwiającą składanie wniosków przez pełnomocnika. Udało nam się wdrożyć tę usługę. Od teraz pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o dotację – wyjaśnia Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu „Mój Prąd” znajduje się na stronie mojprad.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”) i obowiązuje od 22 maja 2020 r. Należy go pobrać, wydrukować, podpisać a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl – tłumaczy NFOŚiGW.

Wdrożenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje przez pełnomocnika to ostatni krok w procesie cyfryzacji obsługi klienta w „Moim Prądzie”. Warto przypomnieć, że w momencie uruchomienia programu – 30 sierpnia 2019 r. – jedyną możliwą opcją było składanie papierowych wniosków o dofinansowanie. Koneserów informatyzacji sektora publicznego zainteresuje z pewnością fakt, że cała obsługa programu „Mój Prąd” realizowana jest za pomocą chmury Microsoft Azure, z której korzysta NFOŚiGW – dodaje Piotr Woźny.

Nowość w programie „Mój Prąd” – największym programie finansowania mikroinstalacji PV w Europie

Jak zaznacza NFOŚiGW, „Mój Prąd” to największy w Europie program finansujący mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV) dla osób fizycznych. To aż 1 mld zł na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej. Oferowane dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dotychczas, w ramach pierwszego i drugiego naboru (odpowiednio: od 30. sierpnia do 20. grudnia 2019 r. oraz od 13. stycznia 2020 r. do chwili obecnej) wpłynęło ponad 73 tys. wniosków o dotacje w „Moim Prądzie”. Łącznie daje to moc zainstalowaną na poziomie 408 MW. Na podstawie dotychczas złożonych wniosków do kieszeni Polaków trafiło bądź trafi ponad 360 mln zł dotacji. Wartość inwestycji w domową fotowoltaikę, zrealizowanych przez polskie gospodarstwa domowe dzięki programowi „Mój Prąd”, osiągnęła już kwotę ok. 1,8 mld zł – wylicza NFOŚiGW.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl