Systemy oświetlenia ulicznego

Nowoczesne systemy oświetlenia ulicznego i czystsze powietrze

Kompleksowe modernizacje oświetlenia drogowego zostaną przeprowadzone dzięki preferencyjnym pożyczkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Inwestycje obejmą ulice na terenie Radzynia Podlaskiego, w 12 miejscowościach Gminy Świlcza, w sześciu miejscowościach Gminy Gać oraz w Tychach i Rybniku. Modernizacja oświetlenia oprócz poprawy bezpieczeństwa przyniesie także efekty środowiskowe w postaci lepszej jakości powietrza.

Przekazane dofinansowanie pochodzi z zasobów programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą SOWA – oświetlenie zewnętrzne (nabór I – 2018). Jego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. Cel ten ma być osiągnięty poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.

Pożyczki dla samorządów są niskooprocentowane – w wysokości 1% w skali roku. Mogą być one udzielone na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Istnieje możliwość umorzenia pożyczki do maksymalnej wysokości 10% jej wartości, ale nie więcej niż 1 mln zł. Umowy potwierdzające wsparcie finansowe dla wspomnianych przedsięwzięć podpisała Magdalena Bodzenta, dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW oraz reprezentanci beneficjentów.

Radzyń Podlaski zmodernizuje systemy oświetlenia

Modernizacja oświetlenia drogowego zostanie przeprowadzona na 105 ulicach miasta. Łącznie przewidziano instalację 1528 opraw oświetleniowych typu LED o łącznej mocy nie przekraczającej 60,59 kW. Towarzyszyć temu będzie demontaż dotychczas stosowanych opraw wraz z osprzętem, modernizacja szaf sterujących oraz zainstalowanie nowego systemu sterowania oświetleniem drogowym. W ramach projektu przewidziano także zamontowanie wysięgników i osprzętu elektrycznego opraw. Preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW wspierająca przedsięwzięcie wynosi ponad 2,9 mln zł.

Realizacja zadania ma potrwać do końca br. Wśród oczekiwanych efektów środowiskowych inwestycji NFOŚiGW wymienia ograniczenie emisji dwutlenku siarki (0,474 Mg/rok), tlenków azotu (0,478 MG/rok) oraz tlenku węgla (0,146 Mg/rok). Spaść ma także emisja pyłów ogółem (0,031 Mg/rok). Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 579,77 MWh/rok.

Umowa przekazania środków została podpisana przez Jerzego Rębka, burmistrza Miasta Radzyń Podlaski. – Liczymy na duże oszczędności związane z utrzymaniem oświetlenia miejskiego. Te obciążenia obecnie sięgają u nas nawet 900 tysięcy złotych rocznie. Wymiana energochłonnych instalacji na energooszczędne zmniejszy ilość zużywanej energii, czyli również obniży rachunki za prąd. Poza oszczędnościami, które pozwolą finansować inne, ważne projekty, istotna będzie także poprawa bezpieczeństwa na ulicach Radzynia Podlaskiego. Chcemy, żeby miejsca, które są obecnie zbyt ciemne, zwłaszcza miejsca wrażliwe, jak przejścia dla pieszych, zostały odpowiednio doświetlone i przez to stały się bezpieczniejsze – podkreślił burmistrz Rębek.

Systemy oświetlenia ulicznego do modernizacji w Gminie Świlcza

Na terenie Gminy Świlcza zostanie przeprowadzona generalna modernizacja oświetlenia ulicznego. Obejmie ona 12 miejscowości: Bartkowice, Skworcza, Dyndy, Trzcianna, Otoka, Mrowla, Rudna Wielka, Kamyszyn, Świlcza, Woliczka, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska. W ramach tej inwestycji będzie przeprowadzony demontaż opraw, instalacja systemu sterowania, wymiana przewodów zasilających. Ponadto zainstalowane zostaną 663 LED-owe oprawy oświetleniowe o łącznej mocy nie przekraczającej 22,15 kW. Projekt, którego realizacja potrwa do końca września 2021 r., zostanie dofinansowany niskooprocentowaną pożyczką w wysokości niemal 1,7 mln zł. Umowę potwierdzającą przekazanie wsparcia podpisał Adam Dziedzic, wójt Gminy Świlcza.

Spodziewane efekty środowiskowe to: oszczędność energii elektrycznej (końcowej) w wysokości 325,66 MWh/rok. To także redukcja emisji dwutlenku siarki (0,266 Mg/rok) i tlenków azotu (0,268 Mg/rok) oraz ograniczenie emisji tlenku węgla (0,082 mg/rok). Zmniejszyć się ma także emisja pyłów – ogółem o 0,017 Mg/rok.

Gmina Gać i systemowa modernizacja oświetlenia

Także w miejscowościach Gać, Białoboki, Ostrów, Wolica, Mikulice i Dębów w Gminie Gać (woj. podkarpackie) przeprowadzona zostanie systemowa modernizacja oświetlenia drogowego. Zaplanowano tam zainstalowanie 422 LED-owych opraw oświetleniowych o łącznej mocy nie przekraczającej 33,08 kW wraz ze wspornikami dostosowanymi do rodzaju słupów, z ewentualnym dowieszeniem przewodu oświetleniowego, demontażem istniejących opraw oświetleniowych, modernizacją szaf sterujących oświetleniem z wyposażeniem w kompensatory mocy biernej oraz zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi. Niskooprocentowana pożyczka wyniesie nieco ponad 705 tys. zł. Umowę przekazania środków została podpisała Grażyna Pieniążek, wójt Gminy Gać.

Koszty utrzymania starego oświetlenia stale rosną, dlatego Rada Gminy zdecydowała, żeby skorzystać z możliwości dofinansowania z NFOŚiGW. To dla nas dogodna forma wsparcia, bo nie musimy wykładać wszystkich pieniędzy od razu i mamy płatność podzieloną na raty. A nasi mieszkańcy czekają na wymianę wyeksploatowanego oświetlenia. Czekają sportowcy na boisku i czeka każdy przysłowiowy Kowalski, przy którego ulicy jest teraz tylko jedno światło, a może pojawić się drugie, gdyż będzie to wreszcie w zakresie naszych możliwości finansowych. Poprawi się zatem bezpieczeństwo i estetyka, a do tego będą znaczne oszczędności i korzyści dla środowiska – zaznaczyła Grażyna Pieniążek.

Przewiduje się, że efektami ekologicznymi przedsięwzięcia będzie ograniczenie emisji dwutlenku siarki (0,0835 Mg/rok), tlenków azotu (0,0841 Mg/rok) i tlenku węgla (0,0257 Mg/rok). Spadnie także emisja pyłów ogółem o 0,054 Mg/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 102,10 MWh/rok. Realizacja przedsięwzięcia potrwać ma do połowy grudnia br.

LED-y będą w Tychach

Modernizację oświetlenia ulicznego w Tychach, która ma być realizowana do końca 2020 r., NFOŚiGW wesprze preferencyjną pożyczką w kwocie niemal 3,2 mln zł. Oświetlenie uliczne zostanie unowocześnione na 19 ulicach. Zmiany będą polegać na zainstalowaniu 673 opraw typu LED o łącznej mocy nie przekraczającej 61,29 kW. Projekt obejmuje także montaż słupów, adaptację szaf oświetlenia ulicznego, montaż systemu sterowania oraz złączy kablowych.

W konsekwencji tych działań ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) wyniesie 280,4 MWh/rok. Projekt spowoduje również ograniczenie emisji dwutlenku siarki (219 Mg/rok), tlenków azotu (0,2311 Mg/rok) oraz tlenku węgla (0,0707 Mg/rok). Uzyskane zostanie także ograniczenie pyłów ogółem (0,0149 Mg/rok). Umowę regulującą dofinansowanie podpisał Andrzej Dziuba, prezydent Miasta Tychy.

546 opraw LED-owych w Rybniku

W Rybniku kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego będzie przeprowadzona na czterech kluczowych ulicach. Chodzi o Obwiednię Południową, Obwiednię Północną oraz ul. Gliwicką i Prostą. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę 546 opraw typu LED. Do tego dochodzi montaż słupów i systemu redukcji mocy w oprawach oraz wprowadzenie do systemu oświetleniowego szaf sterowniczych. Łączna moc zainstalowanych lamp nie przekroczy 53,51 kW. Umowę regulującą przekazanie przez NFOŚiGW niskooprocentowanej pożyczki w wysokości ponad 1,5 mln zł podpisał Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Wszystkie prace w ramach projektu mają zostać zrealizowane do końca listopada br. Unowocześnienie oświetlenia spowoduje zaoszczędzenie energii elektrycznej (końcowej) na poziomie 296,9032 MWh/rok. Wśród efektów ekologicznych trzeba też wymienić redukcję emisji dwutlenku siarki (0,2429 Mg/rok), tlenków azotu (0,24286 Mg/rok) i tlenku węgla (0,0748 Mg/rok). Ograniczenie emisji pyłów ogółem sięgnie 0,0157 Mg/rok.

Ważnym rezultatem każdego z pięciu wymienionych projektów będzie również zmniejszenie emisji dwutlenku węgla – wskazuje NFOŚiGW. W sumie redukcja emisji tego gazu cieplarnianego sięgnie 1237,758 Mg/rok.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny

 

reklama