laboratorium OZE

Nowe laboratorium OZE

Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powstało Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.

Jak podaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW), w pracowni zostały zainstalowane urządzenia, które pozwalają lepiej poznać zasady działania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Nowe laboratorium OZE na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

Założeniem Funduszu było stworzenie kolejnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w regionie. Nowe laboratorium pozwala pokazać, że w oparciu o nowoczesne technologie, można skutecznie dbać o jakość powietrza, którym oddychamy – mówił podczas otwarcia pracowni Andrzej Grzana, specjalista ds. techniczno-branżowych WFOŚiGW.

Na wyposażeniu laboratorium znalazły się dwa moduły mikrokogeneracyjne. Pierwszy z nich wykorzystuje technologię ogniwa paliwowego i pozwala na bezpośrednią produkcję prądu w procesie reakcji chemicznej paliwa (wodoru) pochodzącego z reformingu gazu ziemnego z powietrzem. W skład drugiego modułu wchodzi silnik Stirlinga o spalaniu zewnętrznym, który pozwala na przetworzenie ciepła ze spalania gazu ziemnego w energię elektryczną. W środku został także zainstalowany piec do spalania biomasy, który pozwoli lepiej poznać technologie związane z proekologicznym ogrzewaniem, a także stacja badawczo-dydaktyczna do wytwarzania biopaliw – wylicza WFOŚiGW.

Planuje się, że rocznie z zajęć w nowej pracowni skorzysta 2500 osób. Będą to m.in. uczniowie szkół, które współpracują z uczelnią i studenci, a także członkowie klastrów energetycznych, instalatorzy i monterzy urządzeń wykorzystujących OZE.

Laboratorium zostało otwarte 2 marca br., a jego realizację, dotacją w wysokości niemal 250 tys. zł wsparł WFOŚiGW. Jego środki pomogły wyposażyć pracownię, a warto dodać, ze całkowity koszt projektu wyniósł niespełna 0,5 mln zł.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot WFOŚiGW w Szczecinie

reklama