system zarządzania energią

Nowatorski system zarządzania energią z dotacją NFOŚiGW

W ramach programu Sokół, stworzonego dla wspierania ekoinnowacyjności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże dotację firmie Mielec Diesel Gaz.

Na realizację projektu pn. „Inteligentny system zarządzania energią z wykorzystaniem własnej generacji i układu akumulacji energii elektrycznej i ciepła” firma otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 70% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Wsparcie z NFOŚiGW na system zarządzania energią firmy Mielec Diesel Gaz

Umowę w sprawie dotacji podpisali w Warszawie Magdalena Bodzenta, dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW, Piotr Andrusiewicz, prezes Zarządu Mielec Diesel Gaz oraz Krzysztof Kapinos, wiceprezes Zarządu tej spółki. Kwota przyznanego wsparcia to ponad 820 tys. zł, przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym niecałe 1,2 mln zł.

Jak podaje NFOŚiGW, w projekcie przewidziano budowę instalacji wytwarzania i zarządzania mocą. Będzie ona reagować na rzeczywiste zapotrzebowanie użytkownika na energię elektryczną i cieplną. Jedną z funkcji pracy urządzenia ma być tworzenie indywidualnych profili zużycia mediów energetycznych przez odbiorców. Oprogramowanie własnego, wysokosprawnego źródła energii elektrycznej i ciepła (wykorzystując układy akumulacji), pozwoli na optymalne wykorzystanie energii. Optymalizacja obejmie zarówno stronę efektywności energetycznej, jak i kosztową. Połączenie instalacji dostarczającej energię z innowacyjnym systemem zarządzania ograniczyć m ryzyko nieefektywnego korzystania z energii w ciągu doby.

Warto nadmienić, że obecnie dostępne są na rynku różne instalacje kogeneracyjne, które pozwalają na akumulację energii. Dofinansowany projekt firmy Mielec Diesel Gaz umożliwi agregację tych urządzeń w jednej instalacji, która będzie nadzorowana przez system optymalizujący ich pracę pod kątem zużycia przez odbiorcę energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu rozwiązaniu odbiorcy w bardziej świadomy sposób będą mogli planować pracę własnego źródła, osiągając najwyższą efektywnością energetyczną bez konieczności zatrudniania specjalistycznych służb energetycznych.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach fazy B+R (prace badawczo-rozwojowe) programu priorytetowego Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację: KIS 4 – Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec marca 2020 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW/M. Zuchmantowicz. Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Kapinos, Magdalena Bodzenta i Piotr Andrusiewicz.

partner merytoryczny

 

partner medialny