Wykorzystanie OZE

Nie tylko wykorzystanie OZE

Dzięki środkom unijnym szpital w Płońsku zostanie wyremontowany i placówka przejdzie termomodernizację. Wykorzystanie OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, zmiana estetyki szpitala, wyższy komfort dla pacjentów i pracowników – to tylko niektóre efekty tej inwestycji – przekonuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM). Całkowita wartość projektu wynosi blisko 13,2 mln zł, a wkład funduszy europejskich to prawie 3,5 mln zł. 18. czerwca br. umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i Witold Achciński, p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku (SPZZOZ).

Zakres zmian w szpitalu – m.in. wykorzystanie OZE

Prace remontowe będą polegały na modernizacji systemu ciepłej wody użytkowej. Na instalacji wody cyrkulacyjnej zamontowane zostaną zawory termostatyczne z funkcją dezynfekcji termicznej. Zastosowanie takiego rozwiązania zapewni stały przepływ oraz odpowiednią temperaturę ciepłej wody użytkowej. Istotną funkcją i udogodnieniem dla szpitala będzie możliwość przeprowadzenia dezynfekcji w temperaturze 70 stopni Celsjusza – zaznacza UMWM.

Kolejny etap inwestycji to ocieplenie ścian zewnętrznych, niskiego parteru oraz stropodachu. Szpital wymieni również okna i drzwi, a ponadto zamontuje 129 modułów instalacji fotowoltaicznej. Pozwoli to na produkcję energii na potrzeby własne budynku „E” szpitala. Modernizacji poddany zostanie także systemu ogrzewania. Pojawi się nowa instalacja centralnego ogrzewania wodnego, pompowego dwururowego zasilanego z nowego węzła cieplnego. Grzejniki zostaną wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi oraz zawory odcinające.

W ramach modernizacji budynku, szpital wymieni także istniejące oświetlenie na nowe, energooszczędne typu LED.

Jakie korzyści przyniesie inwestycja, w tym wykorzystanie OZE

Według UMWM, inwestycja przyniesie oszczędności – zmniejszy się bowiem zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej, zredukowane zostaną straty ciepła. Poprawi się także estetyka placówki , a pacjenci będą leczyć się w bardziej komfortowych warunkach.

Przedsięwzięcie, w ramach którego przewidziano m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii będzie realizowane pt. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”. Beneficjentem jest SPZZOZ w Płońsku.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

reklama