NFOŚiGW razem z bankami

Prezydent RP podpisał 24 listopada br. ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Nowelizuje ona m.in. art. 411 ust. 10-10e ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może udostępniać środki finansowe bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.
 
forsa
 
Powyższa zmiana przepisów daje NFOŚiGW możliwość szerokiego wdrożenia programu „Prosument” poprzez ścieżkę bankową. Wnioski w bankach będą mogli składać beneficjenci tego programu – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
 
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Od tego dnia ruszy również nabór wniosków dla banków zainteresowanych współpracą z NFOŚiGW w realizacji programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”. Wnioski będzie można składać przez miesiąc. Banki zostaną wyłonione, zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik doprogramu priorytetowego „Prosument”, a ich wykaz pojawi się na stronach internetowych NFOŚiGW i Ministerstwa Środowiska od 5 lutego 2015 r.
 
Na podstawie: http://nfosigw.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu