NFOŚiGW dofinansuje termomodernizację

NFOŚiGW dofinansuje termomodernizację obiektów kościelnych

Dzięki dotacjom, ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), gruntowne termomodernizacje swoich zabytkowych obiektów przeprowadzą: Administracja Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej oraz Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku.

Jak zaznacza NFOŚiGW, dofinansowane działania pozwolą zaoszczędzić energię cieplną i elektryczną, a także przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, bowiem prąd elektryczny ma być pozyskiwany ze słońca przy użyciu paneli fotowoltaicznych.

Umowy w sprawie przekazania dotacji zostały podpisane w Warszawie przez Marka Ryszkę, p.o. prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz ks. Romana Bagińskiego, dyrektora Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej i ks. Jarosława Biryłko z Parafii Prawosławnej w Barlinku. Dofinansowanie obu projektów umożliwiają środki dostępne w programie priorytetowym NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza”, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

NFOŚiGW dofinansuje termomodernizację budynku seminarium duchownego w Płocku

Na projekt pn.”Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Budynku Głównego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku”, NFOŚiGW przekaże dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł. Środki własne diecezji to przeszło 80 tys. zł, a koszt całkowity zadania przekracza kwotę 1,6 mln zł. jak informuje NFOŚiGW, prace zostaną przeprowadzone do końca stycznia 2020 r.

Roboty obejmą wymianę okien i drzwi, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, modernizację węzła cieplnego, wymianę części instalacji grzewczej oraz montaż grzejników płytowych i regulacyjnych zaworów podpionowych. Istniejąca sieć ciepłownicza zostanie zastąpiona nową, wykonaną w technologii preizolowanej. Ponadto wymienione będzie oświetlenie na energooszczędne typu LED.

Na efekt ekologiczny przedsięwzięcia złoży się m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku o 2189,35 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 173,87 Mg/rok, a także możliwość wyprodukowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (paneli fotowoltaicznych) na poziomie 9,083 MWh/rok. Powyższe wskaźniki mają zostać osiągnięte rok po zakończeniu prac.

Warto zaznaczyć, że przewidziany do termomodernizacji budynek Seminarium Duchownego w Płocku wpisany jest do rejestru zabytków.

NFOŚiGW dofinansuje termomodernizację cerkwi w Barlinku

Z kolei projekt pn. „Modernizacja energetyczna obiektu cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku” zostanie dofinansowany przez NFOŚiGW kwotą prawie 790 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść niemal 830 tys. zł, a wkład własny parafii wyniesie prawie 41,5 tys. zł.

Projekt przewiduje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi na gruncie oraz ściany zewnętrznej, usprawnienie systemu grzewczego ze źródłem w postaci pompy ciepła (gruntowy wymiennik) oraz ulepszenie instalacji ciepłej wody użytkowej w postaci montażu elektrycznego podgrzewacza przepływowego. Zastosowanie znajdą również moduły fotowoltaiczne, a także system zarządzania energią.

Efektem ekologicznym przeprowadzonej termomodernizacji ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym o 1157,37 GJ/rok i zmniejszenie emisji CO2 o 304,29 Mg/rok. Natomiast ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (paneli fotowoltaicznych) wyniesie 7,53 MWh/rok.

Barlińska cerkiew również jest obiektem zabytkowym – to neogotycka budowla sakralna, wybudowana w latach 1873-74 przez Gminę Apostolską (odłam kościoła staro-luterańskiego). W 1947 r. została przejęta przez Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama