NFOŚiGW

Nowe programy priorytetowe NFOŚiGW

Propozycje czterech projektów programów priorytetowych zostały przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Projekty mają zostać przedstawione do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego/Komisji Europejskiej w lutym br. lub w kolejnym cyklu wypłat – podał Fundusz.

Wsparcie NFOŚiGW na zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

To program mający na celu uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez dofinansowanie inwestycji, polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. W ramach tego programu NFOŚiGW chce wspierać zakup lub leasing zeroemisyjnych samochodów ciężarowych. Budżet planowany jest na 1 mld zł , a beneficjentami mogą być przedsiębiorcy – w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. To, jak wysoka będzie dotacja ma być zależne od rodzaju ubiegającego się o nią podmiotu. Ma również być warunkowana kategorią pojazdu, a także dopuszczalną wysokością pomocy publicznej. Dla pojazdów zeroemisyjnych N2 przewidziano dofinansowanie do 400 tys. zł, natomiast dla kategorii N3 – 750 tys. zł. Jak zaznacza NFOŚiGW, w obu przypadkach nie będzie to jednak więcej niż 30-60% kosztów kwalifikowanych. Przy obliczaniu ostatecznej wysokości wsparcia mają być brane pod uwagę zapisy dotyczące pomocy publicznej.

Wsparcie od NFOŚiGW do budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Ten program ma na celu wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych. Punkty ładowania mają być zlokalizowane przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz przy terminalach intermodalnych. Zaplanowany dla niego budżet wynosi 2 mld zł. Będą mogli z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują określone zadania. Chodzi o wybudowanie bądź rozbudowę ogólnodostępnych stacji ładowania prądem stałym, którego moc nie przekracza 350 kW. Przewidziano dotację do 100% kosztów kwalifikowanych – podał NFOŚiGW.

Moja elektrownia wiatrowa

Kolejny z programów dotyczy osób fizycznych. Na jego budżet składa się 400 mln zł. Ma on zostać skierowany do osób planujących zakup i montaż przydomowych elektrowni wiatrowych. Przewidziane dotacje mają pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych.Jednak NFOŚiGW zaznacza, że nie będzie to więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową. Dotyczy także dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej. W grę wchodzą akumulatory o pojemności minimalnej 2 kWh.

Energia dla wsi

Ostatni z przedstawionych przez NFOŚiGW programów jest kontynuacją projektu, który już istnieje. Planowane jest zwiększenie jego budżetu do 3 mld  zł, z czego 1 mld zarezerwowano dla form dofinansowania podlegających zwrotowi. Natomiast 2 mld zł przeznaczono dla form wsparcia, które zwrotowi nie podlegają. Dotacje otrzymać mogą spółdzielnia energetyczna, jej członek oraz rolnicy. Mogą się oni ubiegać o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii razem z magazynami energii, które będą zlokalizowane na terenie gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Wielkość dofinansowania zależeć będzie od rodzaju podmiotu, który ubiega się o wsparcie, rodzaju instalacji OZE, a także jej mocy.

Szczegółowe informacji można znaleźć na stronie dedykowanej Funduszowi Modernizacyjnemu https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/aktualnosci2.

Na podstawie  www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny