Naprzeciw oczekiwaniom

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, a także wspieranie inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przygotował program, dzięki któremu będą dofinansowywane projekty dotyczące zakupu i montażu instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.
 
Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego. Na dotację mogą liczyć przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej: pompy ciepła, instalacje solarne, systemy fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe, które będą wykorzystywane na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków jedno- lub wielorodzinnych.
 
Na podstawie: www.wfosigw.opole.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu