Największa instalacja fotowoltaiczna

Największa instalacja fotowoltaiczna i prąd dla wodociągów

Największa instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na miejskich obiektach w Rudzie Śląskiej produkuje już prąd. Blisko 900 modułów zainstalowanych zostało na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” oraz na dachu budynku dyrekcji rudzkich wodociągów – poinformował Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Dzięki tej inwestycji rudzka spółka wodociągowa zaoszczędzi rocznie ok. 80 tys. zł na zakupie prądu. Inwestycję udało się zrealizować dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej – dodaje magistrat.

Największa instalacja fotowoltaiczna już generuje energię elektryczną

To oczywiście dobra wiadomość w obliczu ciągle rosnących kosztów zakupu energii elektrycznej. Jednak zaoszczędzona kwota jest i tak tylko niewielką częścią tego, ile rudzkie wodociągi przeznaczają środków na zakup energii elektrycznej w ciągu roku. Sama tylko oczyszczalnia „Halemba-Centrum” generuje koszty związane z zużyciem prądu na poziomie 800 tys. zł rocznie – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Najnowsza inwestycja z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) zrealizowana w Rudzie Śląskiej obejmowała wykonanie dwóch instalacji – na dachu budynku dyrekcji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) oraz na zadaszeniu poletka osadowego oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”. Instalacje składają się w sumie z 888 paneli słonecznych o łącznej mocy prawie 240 kWp. 740 modułów zainstalowanych zostało na terenie oczyszczalni, natomiast pozostałych 148 na budynku dyrekcji. Szacuje się, że dzięki nim spółka będzie mogła uzyskać spadek zapotrzebowania na energię elektryczną z dotychczasowego źródła o blisko 200 MWh w skali roku – wskazuje magistrat.

Największa instalacja fotowoltaiczna za ok. 1,2 mln zł

Instalacja już działa i produkuje już prąd. Cała wytworzona energia elektryczna zostanie w całości zużyta przez urządzenia przedsiębiorstwa, przyczyniając się do większej niezależności energetycznej naszej firmy – wskazuje Grzegorz Rybka, prezes PWiK w Rudzie Śląskiej.

Największa instalacja fotowoltaiczna

Wartość inwestycji wyniosła ok. 1,2 mln zł, z czego w przybliżeniu połowę pokryje dofinansowanie unijne. – Przy tego typu inwestycjach wykorzystujemy fundusze zewnętrzne. W ostatnich kilku latach w Rudzie Śląskiej zrealizowaliśmy kilkanaście takich inwestycji. Łącznie z instalacjami PWiK jest to już blisko 2000 modułów fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ponad 400 MWh energii elektrycznej rocznie. Pozwala to na oszczędności w skali roku na poziomie ponad 180 tys. zł – wylicza Michał Pierończyk, wiceprezydent miasta.

Miejskie inwestycje fotowoltaiczne od 2015 r.

Od 2015 r. instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje na terenie basenu letniego. W 2016 r. roku instalacje fotowoltaiczne powstały dla trzech obiektów sportowych – basenu krytego przy ul. Chryzantem w Rudzie, basenu krytego przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hali sportowej w Orzegowie – wylicza UM. Dodatkowo instalacje OZE produkujące prąd z energii słonecznej zostały zamontowane na dachu termomodernizowanych placówek oświatowych, a konkretnie Miejskiego Przedszkola nr 43 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Moduły fotowoltaiczne zainstalowane zostały również w ramach termomodernizacji budynku przychodni rejonowej przy ul. Siekiela. Od 2018 r. ponad 130 modułów fotowoltaicznych produkuje ekoprąd z energii słonecznej w dwóch budynkach magistratu oraz budynku Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Kolejne instalacje fotowoltaiczne powstały w 2018 r. w ramach termomodernizacji budynków dwóch placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 (budynek dawnego Gimnazjum nr 7). Ponadto panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Markowej – przypomniał magistrat.

Dofinansowanie indywidualnych instalacji OZE

Ponadto miasto już dwukrotnie pozyskało środki unijne na dofinansowanie do instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym. Łącznie było to ponad 4,3 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia uczestnicy projektu pokrywali koszty jedynie 15% wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8% podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23% w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie. W pierwszym etapie projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach. W tym roku zakończono realizację drugiego etapu, obejmującego 172 budynki – dodaje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Ruda Śląska

Reklama

Partner Portalu

Partner Portalu