Największa elektrownia fotowoltaiczna

Największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce – prace rozpoczęte

Na terenie przyszłej farmy fotowoltaicznej TAURONA w Mysłowicach rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem gruntu. Elektrownia o łącznej mocy 100 MW powstaje na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce zacznie działać w drugiej połowie przyszłego roku – zaznaczyła Grupa TAURON.

Największa elektrownia fotowoltaiczna powstanie w dwóch etapach

Budowę elektrowni słonecznej zaplanowano w dwóch etapach. W pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy ok. 60 MW. Budowa pierwszego etapu zostanie dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – podaje spółka energetyczna.

Budowa farmy w Mysłowicach to istotny krok w realizacji celów naszej strategii, czyli Zielonego Zwrotu TAURONA. Sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80% będzie możliwe właśnie dzięki takim inwestycjom. Już za trzy lata planujemy dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych. Pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy już w połowie przyszłego roku – mówi Paweł Szczeszek, prezes Zarządu Grupy TAURON.

Największa elektrownia fotowoltaiczna – 94 tys. paneli o powierzchni 16 ha

Rozpoczęte 14 lipca br. prace budowlane zakładają zainstalowanie 94 tys. paneli fotowoltaicznych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 16 ha, co odpowiada 22 boiskom do piłki nożnej. Farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych. Taki wolumen energii elektrycznej to roczne zapotrzebowanie na energię 50-tysięcznego miasta. Niezmiernie istotny jest tu efekt ekologiczny, produkcja energii ze słońca to ograniczenie emisji CO2 aż o 30 tys. ton – wskazuje TAURON.

Konsekwentnie realizujemy program budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy TAURON. Pierwsza taka farma powstała w 2020 roku na terenie dawnej elektrowni węglowej w Jaworznie – mówi Artur Warzocha, wiceprezes Grupy TAURON.

Pierwszy etap to budowa instalacji o mocy 37 MW. Na jej realizację TAURON otrzyma 82,5 mln zł nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie media.tauron.pl

fot. Grupa TAURON

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny