Nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji energetycznej zakończony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) poinformował 14 listopada br., że zakończył nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) przedsięwzięć związanych ze wspieraniem efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Nabór zakończył się 31 października br., a konkurs został ogłoszony przez WFOŚiGW, który dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. Działanie to jest realizowane w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, POIiŚ-u.

Jak podaje WFOŚiGW, o dofinansowanie w ramach tego poddziałania mogą ubiegać się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych, które planują wykonanie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W ramach naboru, do WFOŚiGW wpłynęło 112 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 116 mln zł. Obecnie trwa ocena formalna projektów.

Na podstawie www.wfosigw.katowice.pl

fot. WFOŚiGW w Katowicach