Nabór wniosków na instalacje OZE

Nabór wniosków na instalacje OZE

Ruda Śląska dopłaci mieszkańcom do wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach jednorodzinnych – poinformował rudzki magistrat.

Nabór wniosków o dofinansowanie wystartuje jutro – w piątek (28 lipca br.) i potrwa dwa tygodnie.

51 instalacji OZE z unijnym dofinansowaniem

Miasto dofinansuje 51 instalacji. Koszty jakie poniosą właściciele nieruchomości za takie inwestycję wyniosą jedynie 15% wartości urządzeń oraz wartość podatku VAT od ich montażu. Pieniądze na dofinansowania będą pochodziły z pozyskanych przez władze miasta funduszy unijnych.

Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania będą mieli właściciele budynków, którzy przed dwoma laty wzięli udział w ankiecie, w której badaliśmy zapotrzebowanie na takie instalacje. O wyborze decydować będą również możliwości techniczne wykonania instalacji – wyjaśnia Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.

Startujący w naborze właściciele domów jednorodzinnych muszą spełnić podstawowy warunek jakim jest posiadanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Budynki w trakcie budowy mogą być kwalifikowane tylko na II etap projektu, który zależny będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Do tego dochodzić będzie szereg innych uwarunkowań, które decydować będą o kolejności przyznania dotacji. – Spodziewamy się, że będzie wielu chętnych do skorzystania z naszego programu. Promowani będą ci mieszkańcy, którzy przed dwoma laty wzięli udział w ankiecie dotyczącej zapotrzebowania na instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych – zapowiada wiceprezydent Mejer.

Jak stwierdza rudzki magistrat, decydować będą również warunki techniczne mające wpływ na wykonanie takich instalacji. – O tym rozstrzygać będzie już wyłoniony przez nas operator przygotowujący program funkcjonalno-użytkowy dla projektu i uproszczone dokumentacje poszczególnych inwestycji. Chodzi o takie kwestie jak rodzaj dachu i jego kierunek, zacienienie dachu, roczne zużycie energii, ilość osób korzystających z budynku itp. – wyjaśnia Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Fotowoltaika, kolektory słoneczne i pompy ciepła

Spośród 51 instalacji które zamierza sfinansować miasto, 31 to instalacje fotowoltaiczne, 15 to kolektory słoneczne, a pięć obejmuje montaż pomp ciepła. Taki konkretny podział to wynik wspomnianej już ankiety. Na dokładnie taką liczbę konkretnych instalacji miasto pozyskało też środki z funduszy europejskich.

Wnioski i ankiety w formie papierowej można pobierać i składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, a wersje elektroniczne dokumentów można pobrać ze strony www.rudaslaska.pl. Co ważne osoby, które nie „załapią” się na dofinansowanie teraz, będą mogły wziąć udział w kolejnym naborze. – W momencie ogłoszenia kolejnego konkursu przez Urząd Marszałkowski w 2018 r. chcemy starać się o dalsze środki unijne na ten cel – deklaruje Krzysztof Mejer.

Magistrat podkreśla, że największą korzyścią dla mieszkańców, którzy wezmą udział w projekcie przewidującym montaż OZE, są relatywnie niskie koszty. Mieszkaniec zapłaci bowiem tylko 15% wartości całej instalacji. Do tego dochodzi jeszcze podatek VAT. Wynosi on 8% za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23% gdy instalacja będzie miała miejsce na budynku gospodarczym lub na gruncie. – Pozostałe koszty pokryte zostaną z dofinansowania, które udało nam się pozyskać ze środków unijnych w łącznej kwocie ponad 1 mln zł. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostaną od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu takiej inwestycji, bo te bierze na siebie miasto – informuje wiceprezydent. Z kolei prace montażowe w budynkach mieszkańców realizować będzie firma wyłoniona przez Urząd Miasta w przetargu.

Wykonanie ww. 51 instalacji w budynkach jednorodzinnych ma się przyczynić do redukcji emisji – CO2 o 47,3 t oraz pyłu PM10 o 40 kg w skali roku.

Jak zaznacza magistrat, realizacja projektu wpisuje się w Miejski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest także elementem Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2030. Oba dokumenty zakładają bowiem wykorzystywanie i promocję odnawialnych źródeł energii w mieście.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śl.

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama