na rzecz rozwoju OZE

Współpraca na rzecz rozwoju OZE

Szefowie PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) i spółki Enea podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju OZE. Oba podmioty zamierzają wspólnie inwestować w odnawialne źródła energii (OZE).

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych na rzecz rozwoju OZE

Współpraca inwestycyjna w obszarze rozwoju dedykowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energia Odnawialna, to zasadniczy cel wspomnianego listu intencyjnego. Dokument zakładający współpracę na rzecz rozwoju OZE podpisali Grzegorz Muszyński, prezes PKO TFI i Paweł Majewski, prezes Enei.

Enea wskazuje, że planuje zaangażowanie w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Będzie on inwestować w akcje i udziały spółek portfelowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w tych instalacjach.

Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetycznej. Koncepcja zaangażowania w dedykowany Fundusz OZE może w stosunkowo szybkim czasie poszerzyć nasz portfel inwestycyjny w obszarze odnawialnych źródeł energii. Synergia naszych podmiotów, oparta na doświadczeniu, wiarygodności i kompetencji po obu stronach, może przynieść znakomite efekty – podkreśla prezes Majewski.

Koncepcja Funduszu stanowi odpowiedź na obserwowany trend transformacji energetycznej, spełniający kryteria trwałej zmiany (Clear Trajectory, Decisive, Irreversible) – podkreśla Enea. Przedsiębiorstwo energetyczne dodaje, że trend ten wpływa też na wszystkie dziedziny życia (STEEP: Social, Technological, Environmental, Economic, Political).

Inwestycje w odnawialne źródła energii – jeden z kierunków strategicznych

Inwestycje w odnawialne źródła energii, to jeden z naszych kierunków strategicznych, wpisujących się w obecne trendy rynkowe i wyzwania dla sektora energetycznego. Planowany przez nas model Funduszu OZE przyniesie nie tylko zyski inwestorom, ale przyczyni się do zdynamizowania procesu transformacji energetycznej w Polsce. Bardzo się cieszę, że wicelider rynku produkcji energii w Polsce, Enea S.A., wyraża wolę współpracy w tej nowatorskiej formule – mówi prezes Muszyński.

Fundusz dążyć ma do realizacji celów inwestycyjnych poprzez lokowanie środków pieniężnych, pochodzących z wpłat na certyfikaty, dokonywanych przez inwestorów. Jego zasadniczym celem będzie rozwój portfela instalacji OZE. W efekcie ma on zapewnić osiąganie przychodów z lokat Funduszu, w szczególności z inwestycji w udziały lub akcje spółek portfelowych.

Fundusz działać będzie na zasadach rynkowych. Realizacja kontroli Funduszu nad działalnością spółek portfelowych odbywać się będzie poprzez wykonywanie wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych praw korporacyjnych. Wykonywane będą także uprawnienia Funduszu jako akcjonariusza lub wspólnika spółki portfelowej, zapisanych w jej statutach lub umowach, dających Funduszowi specjalne uprawnienia kontrolne.

Po podpisaniu listu intencyjnego, przedstawiciele PKO TFI we współpracy z Eneą przystąpią do dalszych prac i konsultacji nad powołaniem Funduszu.

Na podstawie media.enea.pl

fot. Enea

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny