Na rzecz przedsiębiorców

11 sierpnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz banki komercyjne podpisały umowy o współpracy. Na mocy porozumienia NFOŚiGW przyznał im limit środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”.
 
215 mln euro w formie dotacji i kredytów ma trafić na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. Na dotacje mogą liczyć firmy, które prowadzą przedsięwzięcia w dwóch kategoriach: z zakresu efektywności energetycznej lub termomodernizacji realizowanej w budynkach komercyjnych, mieszkalnych czy administracyjnych.
 
W ramach nowego programu tego typu inwestycje będą finansowane kredytami udzielanymi przez cztery banki: BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, IDEA Bank oraz Bank Polskiej Spółdzielczości.
na rzecz przedsiebiorcow 
 – Dla przedsiębiorcy bardzo istotna jest płynność finansowa i efektywność ekonomiczna prowadzonej działalności, a działania proekologiczne często traktowane są jako zło konieczne, negatywnie wpływające na konkurencyjność firmy. Narodowy Fundusz, we współpracy z bankami, oferuje aktywnym przedsiębiorstwom wsparcie finansowe na energooszczędne rozwiązania i linie technologiczne. Chcemy przyczynić się do zmniejszenia o co najmniej 20% zużycia energii, a tym samym poprawę rentowności przedsiębiorstw i wzrostu ich konkurencyjności. Zatem efekt ekonomiczny możemy wspólnie uzyskać dzięki rozwiązaniom przyjaznym środowisku. Co więcej, pracodawcy którzy osiągną zamierzony efekt ekologiczny, mogą liczyć na Funduszową „premię inwestycyjną” w formie 10-15% dotacji pokrywającej przedsiębiorcom część spłaty zaciągniętego kredytu bankowego – ocenia Małgorzata Skucha, prezes Zarządu NFOŚiGW.
 
Zgodnie z założeniami Programu, umowy z firmami na całą kwotę dotacji powinny być zawarte do 31 grudnia 2015 r., natomiast wydatkowanie dotacji musi się zakończyć rok później. Maksymalna wartość kredytu na projekty ścieżki uproszczonej nie może przekroczyć 250 tys. euro, zaś na zadania standardowe można pozyskać co najwyżej 1 mln euro.
 
Na podstawie: www.nfosigw.gov.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny