Na rzecz czystego powietrza

„Aktywni dla czystego powierza” – to konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska i Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Jego celem była promocja najskuteczniejszych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Właśnie poznaliśmy laureatów tej inicjatywy.
 
Przedsięwzięcie było skierowane do administracji samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji realizujących projekty mające na celu ograniczanie niskiej emisji. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach – inicjatywa inwestycyjna o kwocie większej lub równej 500 tys. zł oraz inicjatywa nieinwestycyjna.
 
W pierwszej kategorii najlepszy okazał się Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, który uhonorowano za realizację zadania „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Na drugim miejscu znalazło się Starostwo Powiatowe Powiatu Suskiego, które podjęło inicjatywę pt. „Program zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”. Po trzecią nagrodę sięgnęła Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie za wykonanie przedsięwzięcia „Program kompleksowej modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego Koszalina i Sianowa, który realizowano w latach 2009-2015”.
 
przeciw niskiej emisji
 
W kategorii Inicjatywa nieinwestycyjna bezkonkurencyjna okazała się spółka Abrys nagrodzona za ogólnopolską kampanię na rzecz likwidacji niskiej emisji „Misja – emisja”. II miejsce zdobył Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za realizację projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. Trzecia nagroda trafiła do Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa za inicjatywę „Cykl inicjatyw dotyczących odnawialnych źródeł energii”.
 
Jury konkursu zadecydowało także o przyznaniu wyróżnienia za całokształt podejmowanych działań. Otrzymała je Gmina Miejska Kościerzyna za realizację przedsięwzięć: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie” oraz „Kampania edukacyjno-informacyjna Kościerzyny na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza”. Z kolei spółka Softblue otrzymała wyróżnienie za innowacyjny pomysł maszyn do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza.
 
Fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama

reklama