na poprawę efektywności energetycznej

Na poprawę efektywności energetycznej

Prawie 23 mln zł trafi do gmin na poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii (OZE) w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ).

Na środki na poprawę efektywności energetycznej w kwocie niemal 23 mln zł mogą liczyć śląskie samorządy i jednostka OSP

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO) przekazał przedstawicielom gmin Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa. Środki trafią do Bielska-Białej, Jeleśni, Żywca, a także do Cieszyna, Czechowic-Dziedzic oraz powiatu cieszyńskiego i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Dankowicach.

Oprócz zmian związanych z wyglądem i wizerunkiem tych obiektów, te działania są odpowiedzią na zmiany klimatu i szansą na poprawę jakości powietrza. Troska o stan środowiska znajduje odzwierciedlenie w strategii województwa „Zielone Śląskie”. W nowej perspektywie unijnej te działania będą jednym z priorytetów, by zmienić wizerunek i poprawić jakość życia – mówił wicemarszałek Kałuża.

Pieniądze na poprawę efektywności energetycznej dla Bielska-Białej, Jeleśni i Cieszyna

W Bielsku-Białej termomodernizacji poddane zostanie Centrum Usług Wspólnych i miejskie placówki oświatowe, czyli przedszkole nr 35, przedszkole nr 23, przedszkole nr 50 i Szkoła Podstawowa nr 26. Wartość projektu to 9,5 mln zł, w tym mieści się dofinansowanie w wysokości 5,76 mln zł.

Urząd marszałkowski wskazuje, że w gminie Jeleśnia zmodernizowane zostaną trzy budynki użyteczności publicznej. Są to: Dom Wielofunkcyjny w Krzyżowej, Ośrodek Zdrowia w Krzyżowej i Ośrodek Zdrowia w Jeleśni. Całkowity koszt projektów to 2,35 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych sięgnie 672 tys. zł.

Natomiast do Cieszyna trafi 985 tys. zł. Pieniądze te będą przeznaczone na projekt związany z likwidacją niskiej emisji w centrum miasta. Inwestycja dotyczy termomodernizacji dwóch budynków wielorodzinnych oraz podłączenia tych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Środki o wartości 5,8 mln zł trafią również do powiatu cieszyńskiego, a przedmiotem projektu są działania inwestycyjne związane z termomodernizacją dwóch placówek użyteczności publicznej – budynku szkoły ZST w Ustroniu oraz hali sportowej przy ZST w Cieszynie.

Wsparcie na poprawę efektywności energetycznej otrzymają Żywiec, Czechowice-Dziedzice i OSP w Dankowicach

Termomodernizacji poddane zostaną też budynki użyteczności publicznej w Żywcu. Projekt dotyczy przedszkola nr 10 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość dofinansowania ze środków unijnych to niespełna 2,9 mln zł, a koszt całkowity projektu to 3,4 mln zł.

Natomiast w Czechowicach-Dziedzicach termomodernizacji z wykorzystaniem OZE poddanych zostanie sześć budynków użyteczności publicznej. Będą to: Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoła Podstawowa w Zabrzegu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie, przedszkole publiczne nr 8, noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej i obiekt przeznaczony pod siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych – wylicza UMWŚ.

Kompleksowej termomodernizacji poddana zostanie również strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach z wymianą centralnego ogrzewania i budową instalacji fotowoltaicznej. Wartość dofinansowania ze środków unijnych to 1,5 mln zł.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama