Na poprawę efektywności

Na poprawę efektywności energetycznej

Pół miliona złotych przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) na poprawę efektywności energetycznej zabytkowego budynku położonego w zespole Kościoła Pokoju w Świdnicy.

0,5 mln zł od WFOŚiGW na poprawę efektywności energetycznej zabytkowego budynku

Dotacja pozwoli zminimalizować zużycie energii oraz uzyskać lepsze ocieplenie budynku. W przyszłości ma tu powstać ogólnodostępny ośrodek edukacji ekologicznej – wskazuje WFOŚiGW. Stosowną umowę podpisali Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes WFOŚiGW, Łukasz Michalski, pełnomocnik Zarządu oraz ks. bp Waldemar Pytel, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. Św. Trójcy w Świdnicy.

Budynek obecnie ogrzewany jest miejscowo piecami kaflowymi, najczęściej pochodzącymi z II połowy XX w. Ciepła woda uzyskiwana jest punktowo w elektrycznych podgrzewaczach pojemnościowych lub przepływowych. Podstawowym rodzajem oświetlenia budynku są natomiast oprawy żarowe. Stolarka okienna i drzwiowa, a także przegrody zewnętrzne i dach są w złym stanie, co powoduje duże utraty ciepła – wskazuje Fundusz.

Na poprawę efektywności energetycznej i osiągnięcie celu ekologicznego

Dzięki pozyskanej dotacji budynek zostanie zmodernizowany energetycznie poprzez ocieplenie przegród i wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych. Wymieniane będą także istniejące źródła ogrzewania na pompy ciepła i kocioł gazowy. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 do atmosfery w ilości ok. 310,36 Mg/rok, pyłu PM10 w ilości ok. 4,35 Mg/rok, a także redukcji zużycia energii cieplnej – ok. 3276,3 GJ/rok.

Całkowity koszt inwestycji został oszacowany na niemal 7,33 mln zł, a jest ona współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania nr 3.3 1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny”.

Budynek konstrukcji szachulcowej pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku i wchodzi w skład zespołu Kościoła Pokoju wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – dodaje WFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

reklama