Na Podhalu szukają wód termalnych

Projekt, zatytułowany „Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4”, ma zbadać zasoby wód termalnych na Podhalu. Planowany 7-kilometrowy odwiert będzie najgłębszym poszukiwaniem wód geotermalnych na świecie. Zarazem będzie to jeden z najgłębszych otworów geologiczno-badawczych – tłumaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Niemal 100% finansowania pochodzi z NFOŚiGW.

Zbadają zasoby wód termalnych w niecce podhalańskiej

Jak wyjaśnił NFOŚiGW, projekt ma ustalić i udokumentować zasoby wód termalnych w utworach niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym „Podhale 2”. Przedsięwzięcie ma rozpoznać poziomy wodonośne i warunki geotermiczne na głębokościach 5000–7000 m. fundusz dodał, że wody termalne z dolnego kolektora mają temperaturę powyżej 100°C i wydajność co najmniej 50 m3/h.

W razie niepowodzenia planowane jest ujęcie wód z wyższych poziomów – jednostek reglowych Tatr na głębokościach 3750–4650 m. Tam temperatura wód termalnych ma wynosić 110–120°C. Jeśli wody termalne na głębokich poziomach nie zostaną znalezione, projekt przewiduje ujęcie z jednostki Białego Dunajca (2880–3310 m). Tam ilość wód ma wynosić 200 m3/h, a ich temperatura ok. 90°C. Prace mają zakończyć się w listopadzie 2025 r.

Jak dodał NFOŚiGW, realizacja tego projektu ma się przyczynić do odkrycia nowych źródeł energii odnawialnej oraz zwiększenia efektywności energetycznej na Podhalu. Wykorzystanie wód termalnych może stać się impulsem dla rozwoju lokalnej gospodarki. Stworzy bowiem nowe miejsca pracy związane z infrastrukturą geotermalną, turystyką czy sektorem usług.

Owocne poszukiwanie dużą szansą dla regionu

Według NFOŚiGW, wprowadzenie proekologicznego ciepła do systemu ogrzewania może przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. To przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego. Dodatkowo geotermia ma potencjał przekształcenia regionu w miejsce atrakcyjne dla turystów. Daje podstawy do rozwoju ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów i parków wodnych.

Udane zakończenie poszukiwań wód termalnych może zaowocować współpracą międzygminną oraz dzieleniem się zasobami i wiedzą na temat geotermii. Może również stać się inspiracją dla innych regionów Polski, które poszukują nowych źródeł energii odnawialnej.

W dłuższej perspektywie, oprócz zalet ekologicznych, sukces projektu może przyczynić się do większej niezależności energetycznej kraju. Może także zmniejszyć import energii z zagranicy. W efekcie geotermia może stać się ważnym elementem strategii energetycznej Polski. Jej wykorzystanie umożliwi osiągnięcie celów związanych z redukcją emisji CO2 i przeciwdziałaniem zmianom klimatu – dodał NFOŚiGW.

Na podstawie: www.gov.pl/web/nfosigw

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu