MPWiK inwestuje w fotowoltaikę

MPWiK inwestuje w fotowoltaikę

Spółka ML System podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie (MPWiK) umowę o wartości 40 mln zł netto.

Z godnie z umową zadanie firmy będzie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznych na terenie zakładów i obiektów MPWiK.

Stołeczne przedsiębiorstwo wod-kan inwestuje w fotowoltaikę

W ramach umowy ze stołecznym MPWiK, wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy 6,7 MW. W umowie uwzględniono również uruchomienie systemu automatyki oraz instalację układów elektrycznych i energetycznych. Jak podaje MPWiK, instalacja ma zapewnić roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie ok. 6,7 GWh. Ma to odpowiadać zapotrzebowaniu na prąd przez ok. 1550 gospodarstw domowych. Realizacja inwestycji ma pozwolić na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i wygenerowani znaczących oszczędności.

To kolejna z naszych inwestycji w ochronę środowiska, którą realizujemy w porozumieniu z właścicielem, m.st. Warszawa. Troszczymy się o Wisłę, która jest źródłem życia dla miasta, dbając, by oczyszczone ścieki spełniały restrykcyjne normy środowiskowe. Na bieżąco wymieniamy i uszczelniamy system kanalizacji miejskiej, by ścieki nie przenikały do gruntów oraz wód podziemnych. Wykorzystując odnawialne źródła energii, dbamy o poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszanie ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla – powiedziała Renata Tomusiak, prezes Zarządu MPWiK.

Montaż urządzeń, o łącznej mocy 6,7 MW, odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym, trwającym do końca 2021 r., zostaną one umieszczone na dachach Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle” i Pompowni „Nowodwory”. Z kolei do końca 2022 r. potrwa instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie.

Sukcesywnie budujemy portfel zamówień na 2019 r. oraz kolejne lata. Cieszy nas to, że już w pierwszych tygodniach nowego roku pozyskaliśmy kontrakt, który wpisuje się szczególnie w strategię i misję ML System. Mowa tutaj o największej w dotychczasowej historii firmy umowie o wartości 40 mln zł netto – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Energia z OZE na potrzeby własne MPWiK

Jak podaje stołeczne MPWiK, wyprodukowana energia będzie wykorzystywana tylko na potrzeby własne MPWiK. W tym celu zostaną zastosowane specjalne systemy antypompujące, odłączające czasowo poszczególne ogniwa lub zespoły ogniw, w przypadku, gdyby produkcja energii, przewyższała zapotrzebowanie danego zakładu.

Jak zaznacza MPWiK, w celu maksymalizacji wydajności urządzeń, zostaną zastosowane ogniwa najnowszej generacji, cechujące się wysoką sprawnością i gwarantujące produkcję energii na poziomie ok. 94%. Szacuje się, że zamontowane w ramach projektu ogniwa fotowoltaiczne, o łącznej powierzchni 10 ha, pokryją ok. 25% ogólnego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na prąd. Pozwoli to wygenerować oszczędności na poziomie ok. 1,8 mln zł netto rocznie. Według stołecznego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, inwestycja powinna się zwrócić w ciągu ok. 7 lat.

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów MPWiK jest realizowana w ramach kolejnych etapów – Fazy V i Fazy VI – projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Przedsięwzięcie zyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Na podstawie www.mpwik.com.pl i informacji nadesłanej przez ML System

fot. ML System (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

partner merytoryczny

 

reklama

reklama

reklama