Montaż paneli fotowoltaicznych

Montaż paneli fotowoltaicznych w BPN-ie

Fundacja PGE wspiera montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN). Dzięki temu, ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla w parku. Projekt realizowany jest w ramach akcji PGE Lasy Pełne Energii – informuje PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Montaż paneli fotowoltaicznych w BPN-ie we współpracy z PGE

Wsparcie Biebrzańskiego Parku Narodowego jest elementem długoterminowych działań Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska. Projekty nisko- i zeroemisyjne są kluczowym kierunkiem Nowej Strategii Grupy PGE. Podpisana właśnie umowa z Biebrzańskim Parkiem Narodowym jest pierwszym projektem fotowoltaicznym, rozwijającym odnawialne źródła energii, realizowanym wspólnie przez PGE, PGE Energię Odnawialną oraz Fundację PGE na rzecz parku narodowego w ramach akcji Lasy Pełne Energii – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

W ramach podpisanej umowy, na dwóch kluczowych budynkach należących do BPN-u, tj. na Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt usytuowanym w Osowcu-Twierdzy oraz na budynku Informacji Turystycznej w Grzędach, zostaną zainstalowane elektrownie fotowoltaiczne o mocy 20 i 10 kW. Dzięki inwestycji, uda się w znaczący sposób ograniczyć emisję CO2 – zaznacza PGE.

Biebrzański Park Narodowy – największy polski park narodowy

Przy okazji PGE zaznacza, że BPN jest największym z 23 parków narodowych Polski, a został utworzony 9 września 1993 r. Chroni najbardziej rozległe oraz najlepiej zachowane torfowiska w Europie Środkowej. W 1995 r. park został wpisany na listę siedlisk Konwencji RAMSAR, tj. najcenniejszych mokradeł na świecie. Środowiska te, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na Ziemi. Bagna magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody, a także wpływają korzystnie na klimat lokalny, a przez zatrzymywanie węgla w torfie ograniczają ocieplanie się klimatu globalnego – dodaje PGE.

Montaż paneli fotowoltaicznych w BPN-ie – w ramach projektu Lasy Pełne Energii

Wsparcie PGE dla BPN-u zostało udzielone w ramach projektu Lasy Pełne Energii, który jest realizowany w Grupie PGE od 20 lat. Jest on odpowiedzią na rosnącą potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, w tym klimatu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz stanu wód gruntowych, a także poprawa kondycji drzew w polskich lasach. Dzięki projektowi Grupa PGE realizuje zadania edukacyjne w kwestii ekologii i ochrony środowiska, kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników, ich rodzin, mieszkańców, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Piotr Tałałaj