Monitoring zużycia mediów

Monitoring zużycia mediów w Krakowie

Redukcja kosztów zużycia mediów w budynkach zarządzanych przez Gminę Miejską Kraków o co najmniej 5% – to założenie porozumienia pomiędzy władzami samorządowymi a firmą EDF Polska.

Dzięki podpisanej 6 września br. umowie 673 budynki użyteczności publicznej zostaną objęte monitoringiem zużycia mediów, a następnie optymalizowane pod kątem efektywności energetycznej.

Poprawa efektywności energetycznej

Zgodnie z polityką energetyczno-klimatyczną oraz ustawą o efektywności energetycznej, gros podejmowanych w Krakowie działań nakierowanych jest na poprawę efektywności energetycznej, polepszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Aktywności te realizowane są w wielu obszarach, a jednym z nich jest poprawa zarządzania zużyciem energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej. Właśnie w tym celu Miasto podpisało umowę z EDF Polska. Wykonawca ma do dyspozycji specjalistyczne narzędzie informatyczne – Energy Lab, dzięki któremu możliwe będzie w każdym z budynków dokonanie oceny czterech kluczowych obszarów: zużycia mediów, wpływu na środowisko przyrodnicze, efektywności energetycznej i kosztów.

W efekcie Gmina zyska dokładną wiedzę na temat funkcjonowania zarządzanych przez nią obiektów. Pozwoli to m.in. na optymalizowanie kosztów eksploatacji tych obiektów, lepsze kwalifikowanie budynków do termomodernizacji oraz, co szczególnie ważne, ocenę jakości przeprowadzanej termomodernizacji.

Na podstawie: krakow.pl

fot. sozosfera.pl