Mój Prąd

„Mój Prąd” – rozpoczął się nabór wniosków

Po intensywnych pracach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Środowiska, 30 sierpnia 2019 r. rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój Prąd” – poinformował NFOŚiGW.

30 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój Prąd”

Program przewiduje miliard złotych na rozwój fotowoltaiki prosumenckiej. Fundusz podkreśla też, że po raz pierwszy zastosowano tak duże wsparcie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidualnych.

Wdrożenie programu „Mój Prąd” ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczynić się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego – dodaje NFOŚiGW.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.

O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą się ubiegać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Jak już wspomniano, budżet programu to 1 mld zł, przy czym dofinansowanie w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia – wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków.

Szczegóły nowego programu „Mój Prąd” dostępne są na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/. Ponadto informacji o nim udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW (http://doradztwo-energetyczne.gov.pl, mojprad@nfosigw.gov.pl).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOśiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny