„Mój Prąd” – pierwsze

„Mój Prąd” – pierwsze efekty programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podsumował pierwszy tydzień działania programu „Mój Prąd”.

Jak podał Fundusz, w pierwszym tygodniu funkcjonowania programu „Mój Prąd” NFOŚiGW przyjął niemal 170 wniosków.

„Mój Prąd” – pierwsze płatności na kwotę 80 tys. zł

Fundusz zwraca też uwagę, że dzięki innowacyjnej procedurze i zastosowanym uproszczeniom już 6 września br., po niespełna tygodniu od wpływu wniosków, zrealizowano pierwsze płatności na rzecz beneficjentów programu, a ich łączna wysokość sięgnęła 80 tys. zł.

Pozytywnie ocenionych i zaakceptowanych przez Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii było w miniony piątek 78 projektów, opiewających w sumie na kwotę 390 tys. zł. Łączna zainstalowana moc wspartych mikroinstalacji to 458,95 kW.

Każdy kolejny dzień to coraz większe zainteresowanie, a dzięki zgłaszanym uwagom eksperci mogą na bieżąco dostosowywać program do potrzeb wnioskodawców – podkreśla NFOŚiGW. Między innymi wprowadzono możliwość wspierania wszystkich instalacji zakończonych po 23 lipca 2019 r., a nie jak dotychczas – zakończonych dopiero po ogłoszeniu konkursu.

Szczegóły nowego programu „Mój Prąd” dostępne są na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/. Ponadto informacji o nim udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW (http://doradztwo-energetyczne.gov.pl, mojprad@nfosigw.gov.pl).

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)