Modernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego

Modernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju w województwie dolnośląskim zostanie zmodernizowany. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę z gminą Jedlina-Zdrój podpisał 22 sierpnia. Modernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego w celu poprawy jego efektywności energetycznej zostanie wsparta kwotą ponad 800 tys. zł – przekazał NFOŚiGW.

Modernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego z walorem edukacyjnym

Przedsięwzięcie pn. „Zielona Szkoła – modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. J. Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju” zostanie zrealizowane w ramach programu priorytetowego. Tytuł tego programu brzmi „Klimatyczne uzdrowiska, część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

– Inwestycja w Jedlinie-Zdroju w ramach programu „Klimatyczne uzdrowiska” będzie służyła mieszkańcom, turystom i kuracjuszom. Realizacja przedsięwzięcia modernizacyjnego w szkole ma również walor edukacyjny. W zespole szkolno-przedszkolnym uczą się i wychowują młodzi mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Dbając o środowisko, dbamy również o nasze zdrowie – powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii (OZE).

– Uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego niebawem zobaczą swoją placówkę w innym, lepszym, ekologicznym wydaniu. Zielona Szkoła znajduje się na terenie gminy uzdrowiskowej, dlatego szczególnie ważne jest, aby budynek użyteczności publicznej miał jak najmniejszy wpływ na środowisko. Dzięki tej umowie zaoszczędzona zostanie energia cieplna, a za sprawą instalacji OZE poprawi się jakość powietrza w okolicy – dodał Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Modernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego – jakie prace zostaną wykonane?

Jak stwierdził NFOŚiGW, przedsięwzięcie zakłada modernizację energetyczną budynku A zespołu szkolno-przedszkolnego znajdującego się na terenie uzdrowiska. Prace obejmą wymianę drzwi na nowe aluminiowe i budowę układu pomp cieplnych powietrznych. Stropodach zostanie docieplony warstwą styropapy/wełny mineralnej. Budynek przejdzie modernizację systemu grzewczego, polegającą na przebudowie kotłowni, w celu dostosowania jej do nowego układu ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania zostanie rozbudowana i uzupełniona o dodatkową instalację i grzejniki.

Miejsce, w którym zostaną umieszczone pompy ciepła, zyska ogrodzenie. Zmodernizowana zostanie instalacja ciepłej wody użytkowej. Nastąpi zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku na podgrzewanie z pompy ciepła powietrze-woda. Z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 l, współpracującym z układem powietrznych pomp. W budynku całość oświetlenia wymaga wymiany. Oprawy oświetleniowe wymienione zostaną na energooszczędne oświetlenie ledowe.

Fundusz dodał, że dzięki temu przedsięwzięciu uda się zaoszczędzić 442,40 GJ energii cieplnej w skali roku. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 19,6 ton. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie 382,10 GJ.

Podpisanie umowy o dofinansowanie modernizacji zespołu szkolno-przedszkolnego

Umowę podpisano 22 sierpnia 2023 r. w Jedlinie-Zdroju. Dokument sygnowali Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW oraz Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdrój, i Marzena Wróbel, skarbnik miasta. Na uroczystości obecny był również wspomniany Ireneusz Zyska.

Zakończenie inwestycji przewidziano na 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu