Modernizacja sieci ciepłowniczych

Modernizacja sieci ciepłowniczych z unijnym wsparciem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że na modernizację sieci ciepłowniczych we Włoszczowie, Solcu-Zdroju i Olecku przekaże ponad 9 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że dotacje ze środków unijnych przyniosą istotne korzyści – czystsze powietrze oraz komfort i bezpieczeństwo w korzystaniu z ciepła. Odczują je mieszkańcy Włoszczowy i Solca-Zdroju (woj. świętokrzyskie) oraz Olecka (woj. warmińsko-mazurskie).

Narodowy Fundusz zaznacza przy tym, że wyeliminowanie strat w przesyle ciepła to nie tylko poprawa gospodarowania zasobami energetycznymi, ale także ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Włoszczowa i modernizacja sieci ciepłowniczych

Gminie Włoszczowa NFOŚiGW przekaże ponad 4,2 mln zł dotacji na projekt pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”. Całkowity koszt projektu oszacowano na poziomie niemal 7,4 mln zł. Będzie on prowadzony do końca listopada 2020 r.

Dotacja posłuży do zmodernizowania 3,6 km sieci ciepłowniczej. Nastąpi jej przebudowa na magistralę wykonaną z rur preizolowanych ułożoną w gruncie, a także likwidacja istniejących trzech grupowych węzłów cieplnych. W ramach projektu zaplanowano także wymianę osiedlowych sieci niskoparametrowych NP na sieci wysokoparametrowe WP, realizowanej w technologii rur preizolowanych z systemem sygnalizacji stanów awaryjnych.

Wszystko to ma na celu zmniejszenie strat ciepła, a tym samym zmniejszenie zużycia energii. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2) oraz pozostałych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie produkcji ciepła, w tym pyłów, SO2 i NOx. W ramach efektu ekologicznego oczekiwane jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 18 551 GJ/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 727,42 tony równoważnika CO2/rok, a spadek emisji pyłów – 1,13 Mg/rok.

Prawie trzydziestoletni ciepłociąg, który zaopatruje nasze miasto w ciepło zbiorowe, wreszcie zostanie wymieniony na nowoczesny, o wysokich parametrach. Będą duże oszczędności, unikniemy strat, które obecnie wynikają z wyeksploatowanej, napowietrznej linii ciepłowniczej. Ponadto w wyniku umieszczenia pod ziemią ciepłociągu uwolnią się tereny inwestycyjne, które mogą służyć jako działki budowlane lub dla przedsięwzięć gospodarczych. Z ochroną środowiska idzie zatem w parze troska o poprawę efektywności energetycznej – powiedział Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy podczas podpisania umowy.

Umowa z ramienia NFOŚiGW została podpisana przez Artura Michalskiego, wiceprezesa Funduszu. Gminę, oprócz burmistrza, reprezentował Dariusz Górski, skarbnik Gminy.

Modernizacja sieci ciepłowniczych w uzdrowisku Solec-Zdrój

Projekt pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój celem likwidacji indywidualnych kotłowni” będzie realizowany przez przedsiębiorstwo Uzdrowiska Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk. Zadanie ma zostać wykonane do 30 listopada 2020 r. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie ponad 2,3 mln zł, a przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia ma sięgnąć ponad 3,3 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wybudowanie sieci ciepłowniczej o długości 1,35 km i 10 węzłów cieplnych. Inwestycja ma skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej oraz poprawą jakości powietrza na terenie gminy Solec-Zdrój.

W efekcie wybudowania sieci ciepłowniczej nastąpi likwidacja indywidualnych, niskosprawnych źródeł ciepła (węglowych i gazowych) oraz przyłączenie dotychczasowych i nowych odbiorców do efektywnego źródła kogeneracyjnego, opartego o niskoemisyjne paliwo – gaz ziemny. Realizacja projektu przyczynić się ma do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pyłów, w tym PM10). Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 701,77 tony równoważnika CO2/rok. Redukcja emisji pyłów osiągnie poziom 1,18 Mg/rok. Jednocześnie nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 22 931,97 GJ/rok.

Umowę przekazania przez NFOŚiGW dotacji sygnowali Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW oraz Bogusław Kunat, pełnomocnik spółki Uzdrowiska Solec-Zdrój.

Olecko też z dofinansowaniem

Dofinansowanie dla Olecka wyniesie niemal 2,8 mln zł. Wesprze ono realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka – poprawa efektywności dystrybucji ciepła”. Całkowity koszt projektu, który ma być realizowany do końca listopada 2019 r., wyniesie ponad 6,3 mln zł.
W efekcie inwestycji powstanie ponad 2,5 km sieci ciepłowniczej, a modernizacją objęty będzie odcinek o długości 0,08 km.

Przedsięwzięcie obejmie modernizację systemu ciepłowniczego w Olecku (38 węzłów cieplnych, w tym nowo zbudowane), wymianę istniejących preizolowanych sieci cieplnych na sieci cieplne preizolowane o większej średnicy. Elementem projektu będzie także budowa nowej sieci cieplnej wraz z przyłączami.

Jak podaje NFOŚiGW, projekt jest częścią innego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”. Realizacja inwestycji powiązana jest z budową centralnej kotłowni miejskiej o mocy 5 MW, wykorzystującej do produkcji ciepła odnawialne źródło energii (OZE), jakim są zrębki drzewne (biomasa). Powstanie zakładu spowoduje wyłączenie istniejącej, centralnej kotłowni węglowej. Z kolei wybudowanie sieci cieplnej umożliwi połączenie nowej kotłowni na biomasę z istniejącą infrastrukturą przesyłową. Natomiast budowa przyłączy i nowych węzłów cieplnych umożliwi podłączenie kolejnych odbiorców oraz przyczyni się do likwidacji pięciu kotłowni indywidualnych i jednej lokalnej.

Efektem ekologicznym będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 13 566,81 GJ/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynieść ma 1372,90 tony równoważnika CO2/rok, z kolei spadek emisji pyłów osiągnie pułap 6,6 Mg/rok.

Przekazanie dotacji potwierdzono zawarciem umowy, którą podpisali Artur Michalski i Grzegorz Makarewicz, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku.

Dofinansowanie z POIiŚ-u

Jak podaje NFOŚiGW, dofinansowanie wspomnianych projektów umożliwia unijne działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

 

reklama