Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu

Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu – drugi etap

Urząd Miejski w Elblągu (UM) poinformował, że jeszcze w maju rozpoczną się prace w ramach drugiego etapu projektu pt. Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu. Jak zaznacza elbląski magistrat, celem prac są unowocześnienie sieci oraz poprawa jakości powietrza. Projekt dofinansowany jest przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu – zakres prac

Zakres prac obejmować będzie modernizację istniejących sieci, likwidację węzłów grupowych oraz budowę niezależnych węzłów ciepłowniczych. Prace modernizacyjne sieci prowadzone będą w dzielnicach Rakowo oraz Kamionka, a likwidacja węzłów grupowych oraz budowa węzłów indywidualnych będzie miała miejsce w dzielnicach Rakowo i Zatorze.

Jak podaje UM, nadzór budowlany nad zadaniami inwestycyjnymi prowadzić będzie firma Zarządzanie Projektami Architektury i Inżynierii Paweł Borejko z Elbląga, a termin realizacji wszystkich zadań to koniec października 2020 r. Wykonawcy tegorocznych robót zostali wybrani w postępowaniu przetargowym, a roboty przeprowadzą: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm z Torunia oraz konsorcjum z Ostrołęki, w którego skład wchodzą dwie firmy – EKO Energetyka i Ciepłownictwo oraz Elektrotermex.

Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu to także poprawa jakości powietrza

Magistrat podkreśla, że oprócz unowocześnienia sieci, celem projektu jest zredukowanie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie strat ciepła w czasie jego przesyłu i dystrybucji. Efektem realizacji robót ma być także redukcja strat energii cieplnej i ograniczenie emisji CO2.

Ta inwestycja to nasz wkład z środowisko. Dzięki modernizacji sieci zobaczymy wyraźny, pozytywny wpływ na środowisko. Nasze działania mają na celu również wzrost bezpieczeństwa energetycznego Elbląga. Nowoczesny, efektywny system ciepłowniczy zapewni bezawaryjną dostawę ciepła mieszkańcom miasta oraz elbląskim instytucjom – zaznaczył Andrzej Kuliński, prezes Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (EPEC).

Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu – 9,86 mln zł z unijnych funduszy

Przy okazji UM przypomniał, że pierwszy etap prac tego projektu zakończył się w październiku 2019 r. W ramach prac zmodernizowano sześć odcinków sieci ciepłowniczej oraz utworzono 13 indywidualnych węzłów cieplnych. Tegoroczne prace zakończą projekt, w ramach którego unowocześnionych zostanie łącznie ok. 6,8 km sieci. Łączna wartość brutto projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” wyniesie 26,98 mln zł, z czego 9,86 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej, a konkretnie ze środków Funduszu Spójności, przyznanych w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu).

System ciepłowniczy w Elblągu, którego operatorem jest EPEC, pokrywa ok. 70% potrzeb cieplnych miasta.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Elblągu

fot. UM w Elblągu

reklama

 

reklama